RPHA editor —

syntheticum

896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes – Könyörgés bűnbocsánatért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Domine non secundum peccata nostra. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felséges Isten, Mennynek, Földnek Ura (7015), Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469), Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (1348), Saphicum carmen (5171).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 27r »MEK, Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 69v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 455, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 417, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 658, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 53v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 475, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 493, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 539.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 3, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 144, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 153, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 345v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 51v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 148, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 191, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 194, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 198 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 170r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 159r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 159r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 648, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 224, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 373, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 162v, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 324r, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 135, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 333, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 333, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 255, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 317, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 333, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 429, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 557, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 333, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 371, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 547, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 333, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 133 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 301, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 572, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 572, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 653, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 653, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 249, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 493, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 401, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 348.

A dallam kiadásai: RMDT1 #138, MZ-1981-189.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 27r
Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 69v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 455
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 417
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 658
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 53v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 475
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 493
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 539
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 3
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 144
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 153
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 345v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 51v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 148
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 191
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 194
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 198
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 170r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 159r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 159r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 648
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 224
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 373
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 162v
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 324r
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 135
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 333
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 333
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 255
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 317
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 333
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 429
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 557
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 333
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 371
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 547
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 333
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 133
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 301
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 572
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 572
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 653
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 653
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 249
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 493
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 401
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 348

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0051-B
nótajelzés: 5171
Lugossy-kódex cím: Cantio optima
Kecskeméti graduál cím: Bűnnek bocsánatjáért való könyörgés
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B1-A
élőfej: Prédikáció után való könyörgések
cím: Bűnnek bocsánatáért való könyörgés
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0144
élőfej: A prédikáció után való énekek
cím: Domine non secundum peccata nostra
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0345-B
főcím: A prédikáció után való isteni dicséretek
cím: Bűneinknek bocsánatjáért való könyörgés, a Saphicum vers tenorának nótájára. Domine non secundum peccata nostra etc.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
Bölöni-kódex cím: Precatio pro remissione peccatorum
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0194
cím: Domine non secundum
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0324-A
főcím: Quovis tempore
műfaj: vallásos
közönséges időben: quovis tempore
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0547
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A prédikáció után való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Quovis tempore Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való énekek Enekes könyv
cím Cantio optima Lugossy-kódex
Bűnnek bocsánatjáért való könyörgés Kecskeméti graduál
Bűnnek bocsánatáért való könyörgés A Keresztyéni Gyülekezetben
Domine non secundum peccata nostra Enekes könyv
Bűneinknek bocsánatjáért való könyörgés, a Saphicum vers tenorának nótájára. Domine non secundum peccata nostra etc. A keresztyeni gywlekezetben
Precatio pro remissione peccatorum Bölöni-kódex
Domine non secundum Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 7 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
Kecskeméti graduál
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekes könyv
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 1: bűnbocsánatért
Bölöni-kódex
vallásos
közönséges időben: quovis tempore
Keresztyen imadsagok egy-nehany
nótajelzés 5171 Enekec harom rendbe