RPHA editor —

syntheticum

894 Mennyi sokat szól az Isten embernek – A penitenciáról és hitről

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Akrosztichonja: MICHAEL STARINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (282), Gondja között egy fő gondja embernek (430), Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben (840), Minden embernek illik ezt megtudni (957), Szent Jánosnak megmondom nagy fogságát (1316), Szenteltessék, Uram, a te szent neved (1324), Udvarfia szent Dávidra panaszla (1392), Új urat adtál, Uram, a szent népnek (1414).

A szöveg teljes terjedelme 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 72v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 464, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 688, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 187.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. H5r, Psalterium Ungaricum Herborn, 1607, református (RMNy 962/2) p. 54, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 366, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 251, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 364, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 649, Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696, evangélikus (RMK I 1490) p. 125, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 649, Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692, evangélikus (RMK I 1589/A) p. 125.

Modern kiadása: RMKT-5-112.

A dallam kiadása: RMDT1 755.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 72v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 464
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 688
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 187
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Psalterium Ungaricum Herborn, 1607 (RMNy 962/2) p. 54
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 366
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 251
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 364
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 649
Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (RMK I 1490) p. 125
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 649
Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (RMK I 1589/A) p. 125

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Zöngedöző mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1589/A P:0125
cím: Különb-különbféle énekek; Más
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Petri András-énekeskönyv cím: De fide et poenitentia
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MJCHAEL STARJNVS
Kecskeméti graduál kezdősor: Mennyi sokat szól Isten az embernek
cím: Az Istenhez megtérésre való intés
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Az Istenhez megtérésre való intés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:00H5-A
cím: A penitenciáról és hitről
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Psalterium Ungaricum nyomtatott forrás: 28:0962/2 P:0054
cím: A penitenciáról és hitről. Michael Starinusé
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0251
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MITsHAEL STARINVS

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mennyi sokat szól Isten az embernek Kecskeméti graduál
cím Különb-különbféle énekek; Más Zöngedöző mennyei kar
De fide et poenitentia Petri András-énekeskönyv
Az Istenhez megtérésre való intés Kecskeméti graduál
Az Istenhez megtérésre való intés Szoszna Demeter-énekeskönyv
A penitenciáról és hitről Enekec harom rendbe
A penitenciáról és hitről. Michael Starinusé Psalterium Ungaricum
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Psalterium Ungaricum
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
akrosztikon MJCHAEL STARJNVS Petri András-énekeskönyv
MICHAEL STARINVS Kecskeméti graduál
MICHAEL STARINVS Enekec harom rendbe
MICHAEL STARINVS Psalterium Ungaricum
MITsHAEL STARINVS Keresztyeni isteni ditsiretek
műfaj vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Zöngedöző mennyei kar