RPHA editor —

syntheticum

885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben – Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszázhetven és az két esztendőben; szerző: Ez kis dicséretet éneklé versekben nagy keserűségében. Keletkezési idő 1572.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (1309), Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról (1065).

A szöveg teljes terjedelme 10, 13 strófa.

Metrumképlete:

a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hívők vigasztalása
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 381, Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 92r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 88r »MEK, Csoma-kódex, 1638, világi (S 59) p. 104r.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 226v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 374, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 389 »MEK.

A dallam kiadása: RMDT1 #28.

analyticum

Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 381
Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 92r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 88r
Csoma-kódex, 1638 (S 59) p. 104r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 226v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 374
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 389

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Péchi Simon-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Lugossy-kódex cím: Cantio optima
Petri András-énekeskönyv cím: Alia optima
Csoma-kódex cím: Édes vigasztalás a bűnnek nehézségi alatt
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0226-B
élőfej: Isteni dicséretek
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0374
cím: Cantio pulchra. Ad notam: Nektek emlékezem, ha meghallgatnátok jó Hunyad.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Cantio optima Lugossy-kódex
Alia optima Petri András-énekeskönyv
Édes vigasztalás a bűnnek nehézségi alatt Csoma-kódex
Cantio pulchra. Ad notam: Nektek emlékezem, ha meghallgatnátok jó Hunyad. Az kereztieni gievlekezetben
kolofon? A versnek nincs kolofonja Csoma-kódex
A versnek nincs kolofonja Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 10 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben