RPHA editor —

syntheticum

884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk – Békességért való könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (0691), Én úgy kívánkozom az Úristenhez (6051).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Istent szívéből aki tiszteli (616), Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (691).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 409, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 644, Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756, unitárius (S 126) p. 313, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 44.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 140v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 163v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 153r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 153r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 356, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 611, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 300r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 527, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 322, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 322, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 245, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 307, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 322, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 416, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 544, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 322, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 355, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 546, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 322, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 293, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 558, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 558, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 151, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 634, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 634, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 242, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 390, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 339.

A dallam kiadása: RMDT1 #195.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 409
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 644
Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756 (S 126) p. 313
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 44
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 140v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 163v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 153r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 153r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 356
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 611
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 300r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 527
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 322
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 322
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 245
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 307
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 322
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 416
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 544
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 322
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 355
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 546
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 322
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 293
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 558
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 558
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 151
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 634
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 634
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 242
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 390
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 339

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0140-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Más. Nota: Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávid.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0611
főcím: Az anyaszentegyházról
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0546
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0151
cím: Háborús időre való ének
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0300-A
főcím: Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen
műfaj: vallásos
dogmatika: bálványimádás
tartalom 2: anyaszentegyház

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Az anyaszentegyházról Kereszteni isteni dicsiretek
Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
cím Más. Nota: Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávid. Keresztyeni enekek
Háborús időre való ének Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 14 versszak Cantionale catholicum
14 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
dogmatika: bálványimádás
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyen imadsagok egy-nehany