RPHA editor —

syntheticum

878 Mely igen jó az Úristent dicsérni – Ps 91=92

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 91=92. Akrosztichonja: MICHAEL STARINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról (0692).

A szöveg teljes terjedelme 11, 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 163, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 503, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 13.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 337, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 51v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 286 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 60r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 55v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 55v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 120, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 468, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 395, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 113, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 113, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 86, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 105, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 113, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 142, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 234, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 113, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 119, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 623, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 113, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 101, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 236, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 236, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 112, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 239, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 239, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 81, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 126, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 111.

Modern kiadása: RMKT-5-102.

A dallam kiadásai: RMDT1 #95, RMDT1 #186.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 163
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 503
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 13
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 337
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 51v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 286
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 60r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 55v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 55v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 120
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 468
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 395
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 113
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 113
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 86
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 105
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 113
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 142
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 234
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 113
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 119
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 623
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 113
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 101
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 236
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 236
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 112
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 239
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 239
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 81
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 126
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 111

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: bizonytalan
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0337
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0051-B
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0623
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARIVS
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0112
cím: Dicsértetik az Isten az ő nagy cselekedetiben, főképpen a világ teremtésében és igazgatásában, és hogy végre a gonoszokat elvesztvén a jókat felmagasztalja
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MIMHAM TNMVS
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0468
főcím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: hálaadás

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Dicsértetik az Isten az ő nagy cselekedetiben, főképpen a világ teremtésében és igazgatásában, és hogy végre a gonoszokat elvesztvén a jókat felmagasztalja Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon MICHAEL STARINVS Az kereztieni gievlekezetben
MICHAEL STARINVS Keresztyeni enekek
MICHAEL STARIVS Cantionale catholicum
MIMHAM TNMVS Soltari énekek
teljes-e? bizonytalan Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 6 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek