RPHA editor —

syntheticum

877 Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten – Ps 8=8

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 8=8. Akrosztichonja: MELI NAGI ASz ISTEN. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Régen vala a neves Perzsiában (1189), Uram Isten, ki igértél oltalmat (1426), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pokol nép elsokasult földünkben (34), Ammon országra Dávid hadát küldé (97), Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (422), Gazdagok, meghalljátok, és szegények (429), Isten akit választ, vagy ország teszen (594), Isten, az Úr, az én uramnak mondá (595), Izrael hogy Egyiptusból indula (619), Izrael országát Salamon inté (620), Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (1054), Szent Dávid Saultól nem maradhata (1312), Új urat adtál, Uram, a szent népnek (1414).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 40r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 130v »MEK, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 2v, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 27, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 71r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 67, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 356, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 9, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 283, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 299, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 358, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 51v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 11.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 8r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 204, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 8v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 8r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 490, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 8r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 447, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 17, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 703, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 615, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 16, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 16, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 13, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 15, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 16, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 20, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 108, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 16, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 16, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 16, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 14, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 109, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 109, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 111, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 111, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 11, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 299, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 17, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 15.

Modern kiadása: Psalterium-1979-25.

A dallam kiadásai: RMDT1 #14, RMDT1 #95.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 40r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 130v
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 2v
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 27
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 71r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 67
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 356
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 9
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 283
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 299
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 358
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 51v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 11
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 8r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 204
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 8v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 8r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 490
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 8r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 447
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 17
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 703
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 615
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 16
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 16
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 13
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 15
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 16
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 20
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 108
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 16
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 16
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 16
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 14
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 109
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 109
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 111
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 111
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 11
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 299
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 17
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 15

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex élőfej: Isteni dicséretek
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAI AZ ISTEN
Komjátszegi graduál terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELH NAI AE OSTEN
Graduale sacrum terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0008-A
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELH NAGI A ISTEN
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0447
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Csonka antifonálé terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 8. Mely nagy az Isten
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Kövendi János-kódex terjedelem: 15 versszak
metrum: a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0703
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Isteni dicséretek Bölöni-kódex
cím Ps. 8. Mely nagy az Isten Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
akrosztikon MELI NAI AZ ISTEN Bölöni-kódex
MELH NAI AE OSTEN Komjátszegi graduál
MELH NAGI A ISTEN Keresztyeni enekek
MELI NAGI ASz ISTEN Isteni ditsiretek, imadságos
MELI NAGI ASz ISTEN Csonka antifonálé
MELI NAGI ASz ISTEN Péchi Simon-énekeskönyv
MELI NAGI ASz ISTEN Kövendi János-kódex
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Graduale sacrum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 14 versszak Bölöni-kódex
14 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Graduale sacrum
14 versszak Keresztyeni enekek
15 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
15 versszak Csonka antifonálé
15 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
15 versszak Kövendi János-kódex
13 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
metrum a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7) Kövendi János-kódex
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek