RPHA editor —

syntheticum

870 Megszabadultam már én a testi haláltól – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1550-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Imádlak tégedet láthatatlan istenség (6018).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pártosok ellen Dávid így imádkozék (32), Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (160), Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (1193), Szánja az Úristen híveinek romlását (1300), Meghallgasd, Úristen, az én imádságimat (3212).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), a12(6,6), a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 43r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 6r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 663, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 31r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 543, Note manuscrite, 1569-1575, világi (H 627) p. 224v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 156, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 188, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 127v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 163, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 163r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 288, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 11r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 404, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 2v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 533 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 2v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 3v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 501, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 3v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 335, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 3, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 741, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 366r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 651, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 275, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 355, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 355, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 288, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 4, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 355, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 52, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 457, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 588, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 365, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 422, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 365, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 5, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 268 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 331, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 606, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 606, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 8, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 16, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 710, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 710, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 274, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 62, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 7.

Modern kiadása: NyItudK-1962-188.

A dallam kiadásai: RMDT1 #18, RMDT1 #100, RMDT2 #206, RMDT2 #313.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 43r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 6r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 663
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 31r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 543
Note manuscrite, 1569-1575 (H 627) p. 224v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 156
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 188
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 127v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 163
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 163r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 288
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 11r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 404
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 2v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 533
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 2v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 3v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 501
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 3v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 335
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 3
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 741
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 366r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 651
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 275
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 355
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 355
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 288
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 4
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 355
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 52
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 457
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 588
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 365
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 422
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 365
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 5
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 268
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 331
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 606
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 606
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 8
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 16
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 710
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 710
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 274
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 62
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 7

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0404
megjegyzések: Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás
műfaj: vallásos
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Thordai-kódex főcím: Halott temetésre való énekek
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Melyben az istenfélő hív keresztyén ember szól kimúlása után
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0156
cím: Christianus quidam sacerdos ab archiepiscopo combustus anno Domini MDL
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0188
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Mégis azonról
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0127-B
megjegyzések: Irodalomtörténetileg kikövetkeztetett megjelenés.
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0163
élőfej: Szentegyházban való énekek
cím: Mégis azonról
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0163-A
élőfej: Közönséges isteni dicséretek
cím: Mégis azonról
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a halál háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0052
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0016
cím: Melyben az istenfélő hív keresztyén ember szól kimúlása után
In exequiis defunctorum nyomtatott forrás: 27:1408/A P:0000
megjegyzések: Kikövetkeztetett kiadás.
Note manuscrite cím: Cantio optima
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0002-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek. Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani
cím: Más. A holt ember szól állapotja felől
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetésre való énekek Thordai-kódex
Halott temetéskorra való énekek. Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani Keresztyeni enekek
élőfej Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
Szentegyházban való énekek Enekes keoniv
Közönséges isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Melyben az istenfélő hív keresztyén ember szól kimúlása után Szoszna Demeter-énekeskönyv
Christianus quidam sacerdos ab archiepiscopo combustus anno Domini MDL A keresztyeni gyülekezetben
Mégis azonról Enekes könyv
Mégis azonról Enekes keoniv
Mégis azonról Enekec harom rendbe
Melyben az istenfélő hív keresztyén ember szól kimúlása után Soltari énekek
Cantio optima Note manuscrite
Más. A holt ember szól állapotja felől Keresztyeni enekek
megjegyzések Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás Az kereztieni gievlekezetben
Irodalomtörténetileg kikövetkeztetett megjelenés. A keresztyeni gywlekezetben
RMNy 541: Mikor a halál háborgat Enekec harom rendbe
Kikövetkeztetett kiadás. In exequiis defunctorum
teljes-e? A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
terjedelem 5 versszak Thordai-kódex
5 versszak In exequijs defunctorum
műfaj vallásos
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni enekek