RPHA editor —

syntheticum

868 Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta – Ps 9=10

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 9=10. Lásd: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (1366). Akrosztichonja: MICHAEL STARIVS FECIT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (0926), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306), Dávid királynak (7038).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (941).

A szöveg teljes terjedelme 18, 19 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 47v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 70, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 361.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 106, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 9v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 10v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 10r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 10r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 20, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 584, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 501, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 20, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 20, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 15, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 18, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 20, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 24, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 113, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 20, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 20, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 581, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 20, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 17, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 114, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 114, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 116, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 116, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 14, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 21, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 19.

Modern kiadása: RMKT-5-75.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 47v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 70
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 361
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 106
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 9v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 10v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 10r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 10r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 20
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 584
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 501
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 20
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 20
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 15
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 18
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 20
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 24
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 113
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 20
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 20
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 581
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 20
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 17
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 114
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 114
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 116
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 116
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 14
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 21
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 19

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0106
nótajelzés: 0280
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0584
főcím: Ördög és bűn háborgatása ellen
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/2 P:0020
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARIV FÖCIT

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
akrosztikon MICHAEL STARIV FÖCIT Keresztyeni isteni ditsiretek
teljes-e? A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
terjedelem 18 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
nótajelzés 0280