RPHA editor —

syntheticum

863 Meghallgassad az én imádságomat – Ps 63=64

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 63=64. Lásd: Mikoron Dávid nagy búsultában (944). Akrosztichonja: MICHAEL STARINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Mindenkoron áldom az én Uramat (0983), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Drága dolog az Úristent dicsérni (0291), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pokol nép elsokasult földünkben (34), Mindenkoron áldom az én Uramat (983).

A szöveg teljes terjedelme 10, 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 137, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 469, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 766.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 64v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 107v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 116, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 318, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 41v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 420 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 48r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 44v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 44v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 285, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 98, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 363, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 306, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 235, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 91, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 91, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 70, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 85, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 91, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 114, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 206, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 91, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 96, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 613, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 91, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 232 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 81, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 207, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 207, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 94, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 209, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 209, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 65, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 102, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 89.

Modern kiadása: RMKT-5-97.

A dallam kiadása: RMDT1 #82.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 137
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 469
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 766
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 64v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 107v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 116
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 318
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 41v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 420
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 48r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 44v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 44v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 285
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 98
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 363
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 306
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 235
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 91
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 91
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 70
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 85
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 91
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 114
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 206
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 91
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 96
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 613
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 91
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 232
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 81
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 207
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 207
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 94
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 209
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 209
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 65
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 102
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 89

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0064-B
nótajelzés: 0983
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Gonosz nyelvek ellen imádkozik, és az Istennek hálaadásáért azokon jövendöli
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0107-B
élőfej: Közönséges isteni dicséretek
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAE STARINVS
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0318
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAE STARINUS
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0041-B
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0420
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0363
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0613
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0094
cím: Gonosz nyelvek ellen imádkozik, és az Istennek hálaadásáért azokon jövendöli
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MIHAEDDANE

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Közönséges isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Gonosz nyelvek ellen imádkozik, és az Istennek hálaadásáért azokon jövendöli Szoszna Demeter-énekeskönyv
Gonosz nyelvek ellen imádkozik, és az Istennek hálaadásáért azokon jövendöli Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon MICHAE STARINVS Enekec harom rendbe
MICHAE STARINUS Az kereztieni gievlekezetben
MICHAEL STARINVS Keresztyeni enekek
MICHAEL STARINVS Ditseretekel s egyéb
MICHAEL STARINVS Kereszteni isteni dicsiretek
MICHAEL STARINVS Cantionale catholicum
MIHAEDDANE Soltari énekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
15 versszak Keresztyeni enekek
15 versszak Ditseretekel s egyéb
15 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
15 versszak Cantionale catholicum
10 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 0983 A keresztyeni gywlekezetben