RPHA editor —

syntheticum

861 Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Tuba Mihály, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: MICHMEL TWBAA. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1572.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, temessük el a testet (0659), Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (0971), Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (0418).

A szöveg teljes terjedelme 12 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252r, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 27r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 413, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 16r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 511 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 14r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 13r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 13r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 29, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 308, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 22, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 455, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 672, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 61, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 93, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 68, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 73.

Modern kiadása: RMKT-7-203.

A dallam kiadásai: RMDT1 #78, RMDT1 #80, RMDT2 #91.

analyticum

Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252r
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 27r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 413
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 16r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 511
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 14r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 13r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 13r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 29
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 308
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 22
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 455
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 672
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 61
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 93
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 68
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 73

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0252-A
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHMEL TWBAA
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0027-A
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL TVBAA
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0413
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHMEL TWBAA
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0511
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHMEL TWBAA
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0308
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MITsHMEL TUBAA
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0672
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICEMEL TVBAA
In exequiis defunctorum nyomtatott forrás: 27:1408/A P:0093
cím: Rövid életnek halála után dicsőségre támadunk
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0016-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Rövid életnek halála után dicsőségre támadunk. Nóta: Jer, temessük el a testet
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHMEL TUBAA
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Rövid életnek halála után dicsőségre támadunk In exequiis defunctorum
Más. Rövid életnek halála után dicsőségre támadunk. Nóta: Jer, temessük el a testet Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon MICHMEL TWBAA Enekec harom rendbe
MICHAEL TVBAA Énekeskönyv
MICHMEL TWBAA Az kereztieni gievlekezetben
MICHMEL TWBAA Ditseretekel s egyéb
MITsHMEL TUBAA Keresztyeni isteni ditsiretek
MICEMEL TVBAA Cantionale catholicum
MICHMEL TUBAA Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek