RPHA editor —

syntheticum

859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet – Vallás és könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldogok azok, kik Istent félik (0207), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Hallgasd meg, Uram, az én könyörgésem (7046).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Szükség keresztyéneknek tudakozni (1345).

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 27r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 424, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 672, Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756, unitárius (S 126) p. 301, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 474, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 495, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 541, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 90r, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 68, Note manuscrite, 16. sz., világi (H 614).

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 4r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 56r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 301, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 147r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 205 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 512, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 132, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 173r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 161v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 247, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 161v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 650, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 390, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 384, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 161r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 325, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 343, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 343, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 265, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 328, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 343, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 442, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 571, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 343, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 386, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 343, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 310, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 586, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 586, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 676, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 676, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 256, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 495, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 414, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 360.

Modern kiadása: EPhK-1939-375.

A dallam kiadásai: RMDT1 #123, RMDT1 #187.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 27r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 424
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 672
Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756 (S 126) p. 301
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 474
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 495
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 541
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 90r
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 68
Note manuscrite, 16. sz. (H 614)
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 4r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 56r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 301
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 147r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 205
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 512
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 132
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 173r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 161v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 247
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 161v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 650
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 390
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 384
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 161r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 325
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 343
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 343
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 265
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 328
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 343
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 442
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 571
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 343
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 386
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 343
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 310
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 586
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 586
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 676
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 676
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 256
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 495
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 414
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 360

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0056-A
nótajelzés: 0207
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0132
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Más
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0004-A
élőfej: Szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Más. Nota: Boldogok azok, kik Istent félik
Note manuscrite kezdősor: Megbántunk mi szüntelen tégedet
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0147-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Vallás és könyörgés. Nota: Boldog az olyan ember az Istenben
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0512
főcím: Szép különb-különb ájtatos isteni dicséretek következnek
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0161-A
főcím: Prédikáció után

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Megbántunk mi szüntelen tégedet Note manuscrite
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Szép különb-különb ájtatos isteni dicséretek következnek
Prédikáció után Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Más Szent Biblia
Más. Nota: Boldogok azok, kik Istent félik A keresztyeni gywlekezetben
Vallás és könyörgés. Nota: Boldog az olyan ember az Istenben Keresztyeni enekek
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Note manuscrite
terjedelem 1 versszak Note manuscrite
nótajelzés 0207 Enekec harom rendbe