RPHA editor —

syntheticum

850 Magasztallak, én Istenem – Hálaadás bűnbocsánatért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszázötvenkilencben, Kiskarácsonnak hetében. Keletkezési idő 1559.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az örök élet mi legyen (143), Az Úristent magasztalom (154), Nagy Úristen, ne hagyj minket (1042), Ország népe így örüle (1157), Uram Isten magasságban (1427).

A szöveg teljes terjedelme 30, 31 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 181, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 189, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 70r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 164, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 112v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 229, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 248, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 230 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 115, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 258, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 418, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 352.

Modern kiadása: RMKT-6-260.

A dallam kiadása: RMDT1 #106.

analyticum

A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 181
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 189
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 70r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 164
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 112v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 229
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 248
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 230
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 115
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 258
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 418
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 352

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0181
cím: Cantio optima
akrosztikon: MMMEEKEEMMRV MEAM BKEEMNN KASzARDAI
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0189
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Cantio optima
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0164
élőfej: Szentegyházban való énekek
cím: Cantio optima
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0070-A
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Más dicséret azon rendbeli dologról
terjedelem: 30 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0112-B
élőfej: Közönséges isteni dicséretek
cím: Más dicséret azon rendbeli dologról
terjedelem: 30 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0248
cím: Cantio optima
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0418
terjedelem: 31 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
Szentegyházban való énekek Enekes keoniv
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Cantio optima A keresztyeni gyülekezetben
Cantio optima Enekes könyv
Cantio optima Enekes keoniv
Más dicséret azon rendbeli dologról A keresztyeni gywlekezetben
Más dicséret azon rendbeli dologról Enekec harom rendbe
Cantio optima Az kereztieni gievlekezetben
kolofon? A versnek nincs kolofonja Enekes keoniv
A versnek van kolofonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van kolofonja Enekec harom rendbe
akrosztikon MMMEEKEEMMRV MEAM BKEEMNN KASzARDAI A keresztyeni gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 30 versszak A keresztyeni gywlekezetben
30 versszak Enekec harom rendbe
31 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
műfaj vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben