RPHA editor —

syntheticum

848 Magasztaljuk az Úristent már hívek – Cantio elegans

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Dobokai Mihály, nem dedikált. Akrosztichonja: MICHAEL DOBOKAI. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Régi Kolozsvárnak ű városában; idő: Ezerötszázhatvanöt esztendőben ... Kisasszony napján. Keletkezési idő 1565.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Uram Isten, miért bocsátál reám (1428).

A szöveg teljes terjedelme 17 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 168, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 165, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 192, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 263, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 187, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 471 »MEK.

Modern kiadása: RMKT-7-297.

A dallam kiadása: RMDT1 754.

analyticum

A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 168
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 165
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 192
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 263
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 187
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 471

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0168
nótajelzés: 1428
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0263
nótajelzés: 7042
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0192
cím: Szép dicséret
megjegyzések: Az ének 4-5. versszakának 4 sorát (prófétáknak szavokat nem tiszteljük...) a kötet végén újra kinyomtatták.
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0187
cím: Alia
akrosztikon: MICHAEL DOBOKAI IDE
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0471
akrosztikon: MICHAEL DOBOKAI IDE
kolofon: hely: híres Kolozsvárnak ő városában

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép dicséret Enekes keoniv
Alia Az kereztieni gievlekezetben
kolofon hely: híres Kolozsvárnak ő városában Ditseretekel s egyéb
akrosztikon MICHAEL DOBOKAI IDE Az kereztieni gievlekezetben
MICHAEL DOBOKAI IDE Ditseretekel s egyéb
megjegyzések Az ének 4-5. versszakának 4 sorát (prófétáknak szavokat nem tiszteljük...) a kötet végén újra kinyomtatták. Enekes keoniv
nótajelzés 1428 A keresztyeni gyülekezetben
7042