RPHA editor —

syntheticum

834 Légy irgalmas, Úristen, minekünk – Ps 50=51

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Szegedi Lajos, nem dedikált. Idegen minta: Ps 50=51. Lásd: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (470), Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (979). Akrosztichonja: LVDVVICVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adjunk hálát az Atya Istennek (5007), Fényességes tengernek csillaga (0417), Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (0639).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pogány nép és király azt tartja (33), Az Istenhez a jámbor bízhatik (138), Emlékezzél, Úristen, híveidről (368), Hogy halálos ágyából felkele (548), Imádunk mi téged, Szentháromság (577), Isten népe és Dávid azt látá (599), Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (639), Júda nemzetben hagyá nagy hírét (708), Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (720), Sok hatalmas lator most azt tudja (1253), Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (1256), Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (1326), Ti, szent népek, így esedezzetek (1383).

A szöveg teljes terjedelme 7, 9 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 78v, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 90r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 458, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 122, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 447, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 471, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 491, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 537, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 50v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 307, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. T6r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 74, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 40, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 40, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 26v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 37, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 74v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 39, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 45, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 216, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 307, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 34v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 171 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 282, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 40r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 37v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 37v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 646, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 83, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 410, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 345, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 75, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 75, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 59, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 69, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 75, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 93, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 185, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 75, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 81, Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678, református (RMK I 1222) p. 195, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 75, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 67, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 186, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 186, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 188, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 188, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 53, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 491, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 83, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 73.

Modern kiadása: RMKT-8-6.

A dallam kiadásai: RMDT1 #46, RMDT2 #339, MZ-1981-200.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 78v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 90r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 458
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 122
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 447
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 471
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 491
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 537
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 50v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 307
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 74
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 40
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 40
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 26v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 37
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 74v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 39
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 45
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 216
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 307
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 34v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 171
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 282
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 40r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 37v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 37v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 646
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 83
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 410
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 345
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 75
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 75
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 59
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 69
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 75
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 93
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 185
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 75
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 81
Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678 (RMK I 1222) p. 195
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 75
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 67
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 186
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 186
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 188
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 188
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 53
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 491
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 83
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 73

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Vasady-kódex terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex cím: Cantiones ante concionem canendae; Ludovici episcopi
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDOVICVS
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Kecskeméti graduál cím: Bűnnek bocsánatjáért való könyörgés
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LV OVIBV
Csonka antifonálé terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LUDOVICUS
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00T6-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon 51. psalmus, melyben Dávid, minekutána vétkezett volna, az Istentől bűneinek bocsánatját kéri. 2 Reg. 11.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0074
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon 51. psalmus, melyben Dávid, minekutána vétkezett volna, az Istentől bűneinek bocsánatját kéri. 2 Reg. 11.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0040
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus 51.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0026-B
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; Azonról [A keresztyéneknek pogányok kegyetlensége ellen való könyörgések]. A nótája: Fényességes tengernek csillaga
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0074-B
cím: Közönséges isteni dicséretek; Azonról [A keresztyéneknek pogányok kegyetlensége ellen való könyörgések]. A nótája: Fényességes tengernek csillaga
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az Isten anyaszentegyházában nyomtatott forrás: 27:1222 P:0195
cím: Penitenciatartó ének
megjegyzések: A címet ellenőrizni!
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0037
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus 51.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0045
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0307
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: LVDVVICVS
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak; 216: Következnek....; Psalmus 51; 307: Következnek...; Cantio. Ad notam: Fényességes tengernek csillaga
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0034-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus [51.]. Nóta: Jer, dicsérjük az Istennek
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0410
cím: A megigazulásról
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
tartalom 1: zsoltár
Balogi cancionale teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Az eleje hiányzik.
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0171
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDVVICVS
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0646
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDOVITVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0491
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LVDOVIBVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantiones ante concionem canendae; Ludovici episcopi Bölöni-kódex
Bűnnek bocsánatjáért való könyörgés Kecskeméti graduál
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon 51. psalmus, melyben Dávid, minekutána vétkezett volna, az Istentől bűneinek bocsánatját kéri. 2 Reg. 11. A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon 51. psalmus, melyben Dávid, minekutána vétkezett volna, az Istentől bűneinek bocsánatját kéri. 2 Reg. 11. A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus 51. Enekes könyv
A szentegyházban való isteni dicséretek; Azonról [A keresztyéneknek pogányok kegyetlensége ellen való könyörgések]. A nótája: Fényességes tengernek csillaga A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; Azonról [A keresztyéneknek pogányok kegyetlensége ellen való könyörgések]. A nótája: Fényességes tengernek csillaga Enekec harom rendbe
Penitenciatartó ének Az Isten anyaszentegyházában
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus 51. Enekes keoniv
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon psalmus [51.]. Nóta: Jer, dicsérjük az Istennek Keresztyeni enekek
A megigazulásról Kereszteni isteni dicsiretek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Vasady-kódex
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Enekes keoniv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon LVDVVICVS Vasady-kódex
LVDOVICVS Bölöni-kódex
LV OVIBV Komjátszegi graduál
LUDOVICUS Csonka antifonálé
LVDVVICVS A Keresztyéni Gyülekezetben
LVDVVICVS A keresztyeni gyülekezetben
LVDVVICVS Enekes könyv
LVDVVICVS A keresztyeni gywlekezetben
LVDVVICVS Enekec harom rendbe
LVDVVICVS Enekes keoniv
LVDVVICVS Az kereztieni gievlekezetben
LVDVVICVS Keresztyeni enekek
LVDVVICVS Ditseretekel s egyéb
LVDOVITVS Isteni ditsiretek, imadságos
LVDOVIBVS Isteni dicsiretek, imadsagok
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
A címet ellenőrizni! Az Isten anyaszentegyházában
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak; 216: Következnek....; Psalmus 51; 307: Következnek...; Cantio. Ad notam: Fényességes tengernek csillaga Az kereztieni gievlekezetben
Az eleje hiányzik. Balogi cancionale
teljes-e? A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Enekes keoniv
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
töredék - töredék terjedelme Balogi cancionale
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 9 versszak Vasady-kódex
9 versszak Bölöni-kódex
7 versszak Komjátszegi graduál
9 versszak Csonka antifonálé
9 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
9 versszak A keresztyeni gyülekezetben
9 versszak Enekes könyv
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
9 versszak Enekec harom rendbe
9 versszak Enekes keoniv
9 versszak Keresztyeni enekek
9 versszak Ditseretekel s egyéb
9 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
9 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Vasady-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Bölöni-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: penitencia
Az Isten anyaszentegyházában
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes keoniv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: megigazulás
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben