RPHA editor —

syntheticum

824 Láss hozzám, üdvösségemnek Istene – Könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Balassi Bálint, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1584. Lásd még: Pokolbéli kísértetek faggatnak (1182).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Uram, benned még az én reménységem (1425).

A szöveg töredék terjedelme 1 sor.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Balassa-kódex, 1656 után, világi (S 76, [fakszimile kiadás]) p. 57 »MEK.

Modern kiadása: BÖM-1-143.

analyticum

Balassa-kódex, 1656 után (S 76, [fakszimile kiadás]) p. 57

új változat // új forrás