RPHA editor —

syntheticum

817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: CHRISTVS SVRECSIT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (0786), Surrexit Christus pridie (5181).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (543), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (791), Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (794).

A szöveg teljes terjedelme 11, 14, 15, 16 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7, X10(5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 208, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 368, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 279, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 237, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 132, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 136, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 179, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 109r, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 5r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. N2r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 144, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 105, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 114, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 279v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 102, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 22r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 151, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 127, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 91v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 84 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 150, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 105r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 100v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 67v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 118, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 100v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 74, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 190, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 231, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 155, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 103v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 131, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 213, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 239, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 213, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 166, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 201, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 213, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 271, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 387, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 213, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 233, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 242, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 213, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 193, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 392, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 392, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 435, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 435, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 160, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 136, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 248, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 217.

A dallam kiadásai: RMDT1 #70, MZ-1981-195.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 208
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 368
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 279
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 237
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 132
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 136
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 179
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 109r
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 5r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 144
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 105
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 114
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 279v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 102
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 22r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 151
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 127
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 91v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 84
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 150
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 105r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 100v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 67v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 118
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 100v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 74
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 190
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 231
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 155
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 103v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 131
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 213
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 239
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 213
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 166
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 201
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 213
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 271
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 387
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 213
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 233
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 242
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 213
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 193
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 392
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 392
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 435
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 435
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 160
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 136
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 248
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 217

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál cím: Fő ünnepekre való énekek; Húsvétra való énekek
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVREChIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVREChIT
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0144
cím: Más vagyon azonról [Cantio de Passione et Resurrectione Christi]
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0105
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0102
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0127
cím: De triumphali Resurrectione Christi; Azon nótára
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0091-B
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRTVS SVREASIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0084
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0190
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0103-B
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0166
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRSTVS SVREASIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0242
cím: Cantus de Ressurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Vide supra notam sextam
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRTV REASIT
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0022-A
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más ugyanazonról
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
megjegyzések: RMNy 541: Húsvét után hétfő, prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0151
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0231
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0155
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0136
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00N2-A
főcím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek
élőfej: A Krisztus feltámadásáról
cím: Más ugyanazonról
terjedelem: 16 versszak
metrum: a7, a7, a7, a7, X5
v46: a, a, a, a, X
v47: 7, 7, 7, 7, 5
v163: --------R0
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
megjegyzések: A refrén: Kyrieleison.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0279-B
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más ugyanazonról
terjedelem: 16 versszak
metrum: a7, a7, a7, a7, X10(5,5)
v46: a, a, a, a, X
v47: 7, 7, 7, 7, 10(5,5)
v163: --------R0
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: CHRISTVS SVRECSIT
megjegyzések: A refrén: Kegyelmes Krisztus, irgalmazz nekünk
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Fő ünnepekre való énekek; Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
Más vagyon azonról [Cantio de Passione et Resurrectione Christi] A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról Enekes könyv
De triumphali Resurrectione Christi; Azon nótára Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más Keresztyeni enekek
Cantus de Ressurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Vide supra notam sextam Cantionale catholicum
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más ugyanazonról Enekec harom rendbe
Más ugyanazonról A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más ugyanazonról A keresztyeni gywlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja Enekes keoniv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek nincs akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek nincs akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
akrosztikon CHRISTVS SVREChIT Komjátszegi graduál
CHRISTVS SVREChIT Csonka antifonálé
CHRISTVS SVRECSIT A keresztyeni gyülekezetben
CHRISTVS SVRECSIT Enekes könyv
CHRISTVS SVRECSIT Enekes keoniv
CHRISTVS SVRECSIT Az kereztieni gievlekezetben
CHRTVS SVREASIT Keresztyeni enekek
CHRISTVS SVRECSIT Ditseretekel s egyéb
CHRSTVS SVREASIT Keresztyeni isteni ditsiretek
CHRTV REASIT Cantionale catholicum
CHRISTVS SVRECSIT Enekec harom rendbe
CHRISTVS SVRECSIT A Keresztyéni Gyülekezetben
CHRISTVS SVRECSIT A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Húsvét után hétfő, prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: Kyrieleison. A Keresztyéni Gyülekezetben
A refrén: Kegyelmes Krisztus, irgalmazz nekünk A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Enekes keoniv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
terjedelem 15 versszak Komjátszegi graduál
15 versszak Csonka antifonálé
15 versszak Erdélyi graduál-töredék
16 versszak A keresztyeni gyülekezetben
16 versszak Enekes könyv
16 versszak Enekes keoniv
16 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Keresztyeni enekek
16 versszak Ditseretekel s egyéb
15 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
14 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
14 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
11 versszak Cantionale catholicum
16 versszak Enekec harom rendbe
16 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
16 versszak A keresztyeni gywlekezetben
metrum a7, a7, a7, a7, X5 A Keresztyéni Gyülekezetben
a7, a7, a7, a7, X10(5,5) A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben