RPHA editor —

syntheticum

815 Krisztusnak hű keresztyéni – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adj üdvösséges kimúlást (0059), Ave fuit prima salus (5013), Jer, temessük el a testet (0659).

A szöveg teljes terjedelme 11, 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 101r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 10v »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 37r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2), Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 16v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 15v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 15v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 36, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 785, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 688, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 314, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 26, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 18, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 463, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 676, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 73, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 113, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 84, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 102, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 16, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 89.

Modern kiadása: MKSz-1878-289.

A dallam kiadásai: RMDT1 #233, RMDT2 #83.

analyticum

Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 101r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 10v
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 37r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2)
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 16v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 15v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 15v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 36
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 785
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 688
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 314
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 26
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 18
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 463
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 676
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 73
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 113
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 84
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 102
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 16
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 89

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kőrispataki István-énekeskönyv terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0037-A
cím: Cantio funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0018
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0102
cím: Jó életre intetünk, hogy jó legyen halálunk
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: halotti
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0676
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Ave fuit prima salus etc.
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0000
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
megjegyzések: Feltételezhető, hogy a 3. részben megvolt ez a vers.
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Cantio funebrales Énekeskönyv
Jó életre intetünk, hogy jó legyen halálunk Soltari énekek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Ave fuit prima salus etc. Cantionale catholicum
megjegyzések Feltételezhető, hogy a 3. részben megvolt ez a vers. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes In exequijs defunctorum
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 12 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
11 versszak Halotti énekek
12 versszak In exequijs defunctorum
11 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: intő-ének
tartalom 2: halotti
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek