RPHA editor —

syntheticum

808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának – Áldozócsütörtöki dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Act 1,3-11. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790).

A szöveg teljes terjedelme 9, 17, 18, 19 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 213, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 49r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 378, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 291, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 256, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 134, Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756, unitárius (S 126) p. 305, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 144, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 149, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 195, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 113v, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 244.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. O3v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 152, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 112, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 121, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 299v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 106, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 24v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 161, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 138, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 97r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 108 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 169, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 110v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 106r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 145, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 106r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 78, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 211, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 127, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 243, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 180, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 123v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 148, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 46, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 223, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 248, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 223, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 175, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 212, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 223, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 286, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 402, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 365 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 223, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 247, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 116, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 258, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 223, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 50 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 202, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 407, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 407, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 454, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 454, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 169, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 149, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 262, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 229, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 308.

A dallam kiadása: RMDT2 #65.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 213
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 49r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 378
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 291
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 256
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 134
Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756 (S 126) p. 305
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 144
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 149
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 195
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 113v
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 244
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 152
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 112
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 121
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 299v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 106
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 24v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 161
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 138
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 97r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 108
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 169
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 110v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 106r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 145
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 106r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 78
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 211
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 127
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 243
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 180
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 123v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 148
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 46
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 223
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 248
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 223
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 175
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 212
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 223
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 286
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 402
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 365
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 223
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 247
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 116
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 258
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 223
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 50
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 202
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 407
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 407
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 454
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 454
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 169
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 149
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 262
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 229
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 308

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál kezdősor: Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyja jobbjára
Balogi cancionale kezdősor: Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyjának
Komjátszegi graduál kezdősor: De ascensione Domini
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Csonka antifonálé cím: Cantio tempore Ascensis
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0152
cím: A Krisztus mennybemenéséről
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0112
cím: Krisztus mennybemenéséről
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0299-B
cím: Reggeli és délesti éneklések; A Krisztus mennybemenéséről való dicséret
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0024-B
cím: Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; A Krisztus mennybemenéséről való dicséret
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0106
cím: Ascensio D. való énekek; Krisztus mennybemenéséről
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0138
cím: A Krisztus mennybe felmenéséről való dicséretek; Alia de Ascensione Christi
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0097-A
kezdősor: Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyja jobbjára
cím: Áldozóra avagy Krisztus mennybe felmenésére
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0258
kezdősor: Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzenie, ül Atyjának
cím: Cantus de Ascensione Domini. Áldozóra való énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada, mi bűnünket etc.
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0365
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Rövidített változat.
nyomtatott forrás: 28:1528 P:0078
megjegyzések: Csonka példány. Tartalomjegyzék alapján felvett vers.
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0161
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0127
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0243
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0180
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0123-B
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0175
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0211
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0149
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00O3-B
élőfej: A Krisztus mennybemenése
cím: A Krisztus mennybemenéséről
terjedelem: 19 versszak
metrum: x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5)
v46: 7, 7, 7, 7, 16(6, 5, 5)
v47: 7, 7, 7, 7, 16(6,5,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Krisztus ül Atyjának mennyben jobbjára, és uralkodik.
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyja jobbjára Óvári graduál
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyjának Balogi cancionale
De ascensione Domini Komjátszegi graduál
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, üle Atyja jobbjára Keresztyeni enekek
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzenie, ül Atyjának Cantionale catholicum
élőfej A Krisztus mennybemenése A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Cantio tempore Ascensis Csonka antifonálé
A Krisztus mennybemenéséről A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus mennybemenéséről Enekes könyv
Reggeli és délesti éneklések; A Krisztus mennybemenéséről való dicséret A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; A Krisztus mennybemenéséről való dicséret Enekec harom rendbe
Ascensio D. való énekek; Krisztus mennybemenéséről Enekes keoniv
A Krisztus mennybe felmenéséről való dicséretek; Alia de Ascensione Christi Az kereztieni gievlekezetben
Áldozóra avagy Krisztus mennybe felmenésére Keresztyeni enekek
Cantus de Ascensione Domini. Áldozóra való énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada, mi bűnünket etc. Cantionale catholicum
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
A Krisztus mennybemenéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések Rövidített változat. Cantvs catholici
Csonka példány. Tartalomjegyzék alapján felvett vers.
A refrén: Krisztus ül Atyjának mennyben jobbjára, és uralkodik. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 18 versszak Komjátszegi graduál
17 versszak Csonka antifonálé
19 versszak A keresztyeni gyülekezetben
19 versszak Enekes könyv
19 versszak A keresztyeni gywlekezetben
19 versszak Enekec harom rendbe
19 versszak Az kereztieni gievlekezetben
19 versszak Keresztyeni enekek
18 versszak Cantionale catholicum
9 versszak Cantvs catholici
19 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A Keresztyéni Gyülekezetben