RPHA editor —

syntheticum

806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával – Áldozócsütörtöki dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In Ascensione Domini cantio. AH,21,52, CH,1351. Lásd: A Krisztus mennybe felmene, alleluja (19). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus surrexit pridie (5036), Surrexit Christus hodie (7001), A Pünkösdnek jeles napján (7033), A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (0037), Ascendit Christus hodie, alleluia (5011), Surrexit Christus pridie (5181).

A szöveg teljes terjedelme 16 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > benedicamus parafrázis
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 214, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 50v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 380, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 292, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 258, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 136.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. O5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 153, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 114, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 123, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 301r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 108, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 26r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 163, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 140, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 97v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 111 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 129, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 111v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 107r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 149, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 107r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 80, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 245, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 183, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 125r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 151, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 225, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 253, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 225, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 176, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 213, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 225, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 288, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 404, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 225, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 249, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 259, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 225, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 204, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 409, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 409, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 457, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 457, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 170, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 264, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 230, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 311.

A dallam kiadásai: RMDT1 #146, RMDT1 657.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 214
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 50v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 380
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 292
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 258
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 136
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 153
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 114
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 123
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 301r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 108
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 26r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 163
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 140
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 97v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 111
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 129
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 111v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 107r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 149
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 107r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 80
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 245
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 183
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 125r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 151
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 225
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 253
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 225
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 176
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 213
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 225
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 288
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 404
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 225
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 249
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 259
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 225
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 204
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 409
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 409
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 457
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 457
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 170
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 264
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 230
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 311

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0129
kezdősor: A Krisztus mennybe felmene
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; A Krisztus mennybemenéséről
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Óvári graduál kezdősor: A Krisztus mennybe felmene, hogy nekünk helyt szerzene
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00O5-B
cím: A Krisztus mennybemenéséről; Más dicséret a Krisztus mennybemenéséről, a Surrexit Christus pridie nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0301-A
cím: Reggeli és délesti éneklések; Más [A Krisztus mennybemenéséről való dicséret] a Surrexit Christus pridie
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
napszakok: reggel; délest
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0026-A
cím: Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; Más a Surrexit Christus pridie nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0108
cím: Ascensio D. való énekek; Christus surrexit pridie
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0183
kezdősor: A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0153
kezdősor: Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával
cím: Más dicséret a Krisztus mennybemenéséről a Surrexit Christus hodie nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0114
kezdősor: Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával
cím: Krisztus mennybemenéséről; Christus surrexit pridie
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0140
kezdősor: Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával
cím: A Krisztus mennybe felmenéséről való dicséretek; Christus surrexit pridie
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0097-B
kezdősor: A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzeni, Atyjával
cím: Ünnepekre való énekek; Más [Áldozóra avagy Krisztus mennybe felmenésére]
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0163
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0125-A
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0176
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0245
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0259
kezdősor: A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával
cím: Cantus de Ascensione Domini. Áldozóra való énekek; Más. Nóta: A Pünkösdnek jeles napján
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
nyomtatott forrás: 28:1528 P:0080
megjegyzések: Csonka példány. Tartalomjegyzék alapján felvett vers.

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A Krisztus mennybe felmene Szent Biblia
A Krisztus mennybe felmene, hogy nekünk helyt szerzene Óvári graduál
A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával Kereszteni isteni dicsiretek
Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával Enekes könyv
Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával Az kereztieni gievlekezetben
A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzeni, Atyjával Keresztyeni enekek
A Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzenie, Atyjával Cantionale catholicum
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; A Krisztus mennybemenéséről Szent Biblia
A Krisztus mennybemenéséről; Más dicséret a Krisztus mennybemenéséről, a Surrexit Christus pridie nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Reggeli és délesti éneklések; Más [A Krisztus mennybemenéséről való dicséret] a Surrexit Christus pridie A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus mennybemenése napjára; Más a Surrexit Christus pridie nótájára Enekec harom rendbe
Ascensio D. való énekek; Christus surrexit pridie Enekes keoniv
Más dicséret a Krisztus mennybemenéséről a Surrexit Christus hodie nótájára A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus mennybemenéséről; Christus surrexit pridie Enekes könyv
A Krisztus mennybe felmenéséről való dicséretek; Christus surrexit pridie Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Más [Áldozóra avagy Krisztus mennybe felmenésére] Keresztyeni enekek
Cantus de Ascensione Domini. Áldozóra való énekek; Más. Nóta: A Pünkösdnek jeles napján Cantionale catholicum
megjegyzések Csonka példány. Tartalomjegyzék alapján felvett vers.
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 16 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
Cantionale catholicum