RPHA editor —

syntheticum

804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj – Esti hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Hymnus ad Completorium. AH,51,21, CH,2933, CH,2934. Lásd: Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (663), Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (801), Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (802), Mint feltámadt fényes nap (993). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1597.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christe qui lux es et dies (5030), Mivel már beesteledett (6030).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (802).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, A8, A8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 282, Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633, szombatos (S 34) p. 325, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 97, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 17v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 307, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 386, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 329, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 70, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 69.

Nyomtatott kiadásai: Gratiarvm actio Debrecen, 1597, református (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. A5r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 148r, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 137, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 175r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 164r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 58r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 455, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 164r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 64, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 164, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 396, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 727, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 12r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 637, Az Istennek kereszt-viselo Gyulafehérvár, 1643, protestáns (RMK I 741) p. 233 »MEK, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 170, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 348, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 177, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 348, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 268, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 333, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 348, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 450, Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662, református (RMK I 992) p. C2B, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 467, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 348, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 391, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 532, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 348, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 170 »MEK, Az keresztyen hütnek s. l., 1689, evangélikus (RMK I 1381/B) p. E4A, Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690, református (RMK I 1382) p. C2v, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 317, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 474, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 474, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 159, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 537, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 537, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 261, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 359, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 312, Istenes énekek s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1615/E) p. 71.

Modern kiadása: Alszeghy Zsolt, Gyöngyösi-toldalék, Gyöngyös, 1914, 20.

A dallam kiadása: RMDT1 #228.

analyticum

Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 282
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (S 34) p. 325
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 97
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 17v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 307
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 386
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 329
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 70
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 69
Gratiarvm actio Debrecen, 1597 (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 148r
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 137
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 175r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 164r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 58r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 455
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 164r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 64
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 164
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 396
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 727
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 12r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 637
Az Istennek kereszt-viselo Gyulafehérvár, 1643 (RMK I 741) p. 233
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 170
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 348
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 177
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 348
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 268
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 333
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 348
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 450
Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662 (RMK I 992) p. NaN
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 467
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 348
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 391
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 532
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 348
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 170
Az keresztyen hütnek s. l., 1689 (RMK I 1381/B) p. NaN
Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690 (RMK I 1382) p. NaNv
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 317
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 474
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 474
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 159
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 537
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 537
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 261
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 359
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 312
Istenes énekek s. l., 1700 előtt (RMK I 1615/E) p. 71

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0137
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Más estvéli dicséret. Christe qui lux es etc.
műfaj: vallásos
napszakok: este
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Estvéli ének
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: este
Gratiarvm actio nyomtatott forrás: 28:0798 P:00A5-A
cím: Hymnus
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0396
cím: Különb-különbféle énekek; Hymnus ad vesperas ex Latino
műfaj: vallásos
istentisztelet: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0727
cím: Estvéli dicséretek
műfaj: vallásos
napszakok: este
Az Istennek kereszt-viselo nyomtatott forrás: 27:0741 P:0233
cím: Isteni dicséretek; Estvéli
műfaj: vallásos
napszakok: este
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0159
cím: Estvéli ének
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: este
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Oratio a vesperis
műfaj: vallásos
napszakok: este
tartalom 1: imádság
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:0992 P:0C2B
műfaj: vallásos
napszakok: este
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:1382 P:00C2-B
műfaj: vallásos
napszakok: este
Kecskeméti graduál cím: Estvéli ének
műfaj: vallásos
napszakok: este
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0012-A
műfaj: vallásos
napszakok: este
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0532
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más [Estvéli ének], azon nótára
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: este
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0148-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Hymnus ad vesperas ex Latino
terjedelem: 8 versszak
metrum: a8, a8, a8, A8, A8
v46: a, a, a, A, A
v47: 8, 8, 8, 8, 8
v163: ------I0I0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrénhez: A 4. sort megismétli az 5. sor: Kárhozatra mennünk ne hagyj, / Kárhozatra mennünk ne hagyj; A mi lelkünk el nevesszen, / A mi lelkünk el vesszen; És haragodba ne hozzon, / És haragodba ne hozzon etc.
műfaj: vallásos
istentisztelet: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Más estvéli dicséret. Christe qui lux es etc. Szent Biblia
Estvéli ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Hymnus Gratiarvm actio
Különb-különbféle énekek; Hymnus ad vesperas ex Latino Keresztyéni isteni dicséretek
Estvéli dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Isteni dicséretek; Estvéli Az Istennek kereszt-viselo
Estvéli ének Soltari énekek
Oratio a vesperis Péchi Simon-énekeskönyv
Estvéli ének Kecskeméti graduál
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más [Estvéli ének], azon nótára Cantionale catholicum
Hymnus ad vesperas ex Latino Keresztyeni enekek
megjegyzések A refrénhez: A 4. sort megismétli az 5. sor: Kárhozatra mennünk ne hagyj, / Kárhozatra mennünk ne hagyj; A mi lelkünk el nevesszen, / A mi lelkünk el vesszen; És haragodba ne hozzon, / És haragodba ne hozzon etc. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Gratiarvm actio
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 7 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
8 versszak Gratiarvm actio
7 versszak Soltari énekek
8 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Keresztyeni enekek
metrum a8, a8, a8, A8, A8 Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
napszakok: este
Szent Biblia
vallásos
napszakok: este
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: hymnus
Gratiarvm actio
vallásos
istentisztelet: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
napszakok: este
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
napszakok: este
Az Istennek kereszt-viselo
vallásos
napszakok: este
Soltari énekek
vallásos
napszakok: este
tartalom 1: imádság
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
napszakok: este
Kisded gyermekeknek való
vallásos
napszakok: este
Kisded gyermekeknek való
vallásos
napszakok: este
Kecskeméti graduál
vallásos
napszakok: este
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
napszakok: este
Cantionale catholicum
vallásos
istentisztelet: vespera
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek