RPHA editor —

syntheticum

794 Krisztus feltámada, nekünk örömet ada – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Batizi András, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus surrexit (5034), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (0792), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (0786), Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (0817), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (0791), Krisztusunk feltámadván, dicséret Istennek (7087).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (792), Vidulok és örvendek (1483).

A szöveg teljes terjedelme 7, 9 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X17(4,8,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 210, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 372, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 278, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 235, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 127, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 142, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 146, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 192, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 113r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 225, Note manuscrite, 17. sz., református (H 601).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 142, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 103, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 112, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 276v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 100, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 20r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 149, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 124, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 91v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 95 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 167, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 104v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 100r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 67r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 116, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 100r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 73, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 204, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 230, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 144, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 118v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 122, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 35, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 213, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 237, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 213, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 165, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 201, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 213, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 270, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 386, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 353 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 213, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 232, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 241, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 213, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 41 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 193, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 391, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 391, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 434, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 434, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 160, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 146, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 247, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 216.

Modern kiadása: RMKT-2-65.

A dallam kiadása: RMDT1 #69.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 210
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 372
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 278
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 235
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 127
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 142
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 146
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 192
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 113r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 225
Note manuscrite, 17. sz. (H 601)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 142
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 103
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 112
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 276v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 100
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 20r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 149
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 124
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 91v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 95
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 167
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 104v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 100r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 67r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 116
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 100r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 73
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 204
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 230
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 144
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 118v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 122
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 35
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 213
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 237
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 213
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 165
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 201
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 213
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 270
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 386
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 353
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 213
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 232
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 241
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 213
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 41
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 193
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 391
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 391
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 434
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 434
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 160
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 146
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 247
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 216

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál cím: Más. Batizi Andrásé
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál cím: Húsvétra való énekek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé cím: De Resurrectione Christi
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Note manuscrite kezdősor: Krisztus ma feltámada
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0100
cím: Húsvétra való énekek; Ugyanazonról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0204
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0118-B
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0230
cím: Batizi Andrásé
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0353
kezdősor: Úr Krisztus feltámada, nekünk örömet ada
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0241
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más azon nótára
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0103
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0276-B
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más a Christus surrexit nótájára. Batizi Andrásé
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0124
cím: De triumphali Resurrectione Christi; Más azon nótára
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0091-B
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más, azon nótára
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0020-A
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más a Christus surrexit nótájára. Batizi Andrásé
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Húsvét; Húsvét után hétfő; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét, Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0095
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0144
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0165
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0146
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0142
cím: Más [Cantio de Passione et Resurrectione Christi] azon nótára
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M7-B
főcím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek
élőfej: A Krisztus feltámadásáról
cím: Más azon nótára
terjedelem: 9 versszak
metrum: a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X17(4,8,5)
v46: a, a, a, a, X
v47: 7(4,3), 7(4,3), 7(4,3), 7(4,3), 17(4,8,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Nyer irgalmat, közbejáró Jézus Krisztus, szent Atyád előtt.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Krisztus ma feltámada Note manuscrite
Úr Krisztus feltámada, nekünk örömet ada Cantvs catholici
főcím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Más. Batizi Andrásé Kecskeméti graduál
Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
De Resurrectione Christi Csonka antifonálé
Húsvétra való énekek; Ugyanazonról Enekes keoniv
Batizi Andrásé Keresztyéni isteni dicséretek
Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más azon nótára Cantionale catholicum
Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról Enekes könyv
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más a Christus surrexit nótájára. Batizi Andrásé A keresztyeni gywlekezetben
De triumphali Resurrectione Christi; Más azon nótára Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más, azon nótára Keresztyeni enekek
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más a Christus surrexit nótájára. Batizi Andrásé Enekec harom rendbe
Más [Cantio de Passione et Resurrectione Christi] azon nótára A keresztyeni gyülekezetben
Más azon nótára A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Húsvét; Húsvét után hétfő; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: Nyer irgalmat, közbejáró Jézus Krisztus, szent Atyád előtt. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
töredék - töredék terjedelme Note manuscrite
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Csonka antifonálé
1 versszak Note manuscrite
7 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
8 versszak Cantvs catholici
9 versszak Cantionale catholicum
9 versszak Enekes könyv
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
9 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Keresztyeni enekek
9 versszak Enekec harom rendbe
7 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
9 versszak A keresztyeni gyülekezetben
9 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X17(4,8,5) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Kecskeméti graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét, Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben