RPHA editor —

syntheticum

792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus surrexit (5034), Surrexit Christus pridie (5181), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (0786), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790), Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (0794).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (786), Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (794).

A szöveg teljes terjedelme 10, 14, 16 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7, X14(4,5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 207, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 367, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 277, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 233, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 139, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 143, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 187, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 111v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M6r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 140, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 101, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 110, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 272r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 99, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 18r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 147, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 123, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 90v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 89 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 162, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 104r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 99v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 113, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 99v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 199, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 228, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 146, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 115v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 123, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 211, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 211, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 164, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 200, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 211, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 268, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 384, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 211, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 231, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 240, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 211, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 192, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 389, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 389, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 432, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 432, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 159, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 143, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 245, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 215.

A dallam kiadása: RMDT1 #69.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 207
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 367
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 277
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 233
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 139
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 143
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 187
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 111v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 140
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 101
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 110
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 272r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 99
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 18r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 147
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 123
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 90v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 89
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 162
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 104r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 99v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 113
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 99v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 199
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 228
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 146
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 115v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 123
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 211
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 211
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 164
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 200
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 211
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 268
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 384
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 211
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 231
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 240
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 211
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 192
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 389
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 389
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 432
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 432
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 159
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 143
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 245
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 215

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0099
nótajelzés: 5034
Komjátszegi graduál cím: Húsvétra való énekek
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé cím: De Resurrectione Christi
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0115-B
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0101
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; A Christus surrexit nótá.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0272-A
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; A Christus surrexit nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0018-A
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Krisztus feltámadásáról. Nótája: Surrexit Christus etc.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0123
cím: De triumphali Resurrectione Christi; Más azon.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0090-B
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más, azon nótára
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0147
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0089
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0199
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Ellenőrizni a strófaszámot!
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0228
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0146
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0164
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0143
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0240
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más, azon nótára
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0140
cím: [Cantio de Passione et Resurrectione Christi] A Christus surrexit nótájára
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M6-A
főcím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek
élőfej: A Krisztus feltámadásáról
cím: A Christus surrexit nótájára
terjedelem: 14 versszak
metrum: a7, a7, a7, a7, X14(4,5,5)
v46: a, a, a, a, X
v47: 7, 7, 7, 7, 14(4,5,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Csak ő nekünk Atya Istennél kedves szószólónk.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
De Resurrectione Christi Csonka antifonálé
Krisztus feltámadásáról való énekek; A Christus surrexit nótá. Enekes könyv
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; A Christus surrexit nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Krisztus feltámadásáról. Nótája: Surrexit Christus etc. Enekec harom rendbe
De triumphali Resurrectione Christi; Más azon. Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más, azon nótára Keresztyeni enekek
Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más, azon nótára Cantionale catholicum
[Cantio de Passione et Resurrectione Christi] A Christus surrexit nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A Christus surrexit nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések Ellenőrizni a strófaszámot! Isteni ditsiretek, imadságos
A refrén: Csak ő nekünk Atya Istennél kedves szószólónk. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 10 versszak Komjátszegi graduál
10 versszak Csonka antifonálé
14 versszak Enekes könyv
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Keresztyeni enekek
16 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
10 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
14 versszak Cantionale catholicum
14 versszak A keresztyeni gyülekezetben
14 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a7, a7, a7, a7, X14(4,5,5) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét
vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 5034 Enekes keoniv