RPHA editor —

syntheticum

790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete – Húsvéti cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Christus surrexit, mala nostra texit. AH,1,99, CH,3244. Lásd: Krisztus feltámada menten nagy kínjából (3211). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Váltakozó metrumú szótagszámláló, izo-stofikus énekvers.

Nótajelzése: Christus surrexit, mala nostra texit (5035).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (786), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (792), Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (794), Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (808), Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (817), Pünkösd napja betelvén (1184).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 15v, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 213, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 377, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 289, Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele, katolikus (S 73/2) p. 37v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 242, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 76r, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 131, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 49v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 143, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 147, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 193, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 113r, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 236.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 283r, Az evangeliomoknac, mellyeket Nagyszombat, 1578, katolikus (RMNy 418) p. 45, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 23v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 156, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 136, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 96r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 99 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 168, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 129, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 51v »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 52r »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 52v »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 110r, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 51v, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 52r, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 52v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 105v, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 282, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 283, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 284, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 134, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 105v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 210, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 241, Az evangeliomoknak ... magyarázattyának Bécs, 1638, katolikus (RMK I 676) p. 41, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 166, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 119v, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 312, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 313, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 139, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 222, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 246, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 222, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 71 »MEK, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 72 »MEK, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 73 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 173, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 211, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 222, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 291, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 292, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 292, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 291 »MEK, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 292 »MEK, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 292 »MEK, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 284, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 384, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 385, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 385, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 400, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 340 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 349 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 222, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 245, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 105, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 106, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 107, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 234, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 235, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 236, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 222, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 277, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 292, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 292, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 282, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 283, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 284, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 201, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 405, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 405, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 343, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 448, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 448, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 167, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 147, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 277, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 278, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 259, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 226, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 307.

Modern kiadása: RMKT-1-431.

A dallam kiadásai: RMDT1 #68, RMDT1 #69.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 15v
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 213
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 377
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 289
Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele (S 73/2) p. 37v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 242
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 76r
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 131
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 49v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 143
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 147
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 193
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 113r
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 236
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 283r
Az evangeliomoknac, mellyeket Nagyszombat, 1578 (RMNy 418) p. 45
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 23v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 156
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 136
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 96r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 99
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 168
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 129
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 51v
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 52r
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 52v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 110r
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 51v
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 52r
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 52v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 105v
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 282
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 283
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 284
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 134
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 105v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 210
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 241
Az evangeliomoknak ... magyarázattyának Bécs, 1638 (RMK I 676) p. 41
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 166
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 119v
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 312
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 313
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 139
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 222
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 246
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 222
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 71
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 72
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 73
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 173
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 211
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 222
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 291
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 292
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 292
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 291
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 292
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 292
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 284
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 384
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 385
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 385
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 400
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 340
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 349
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 222
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 245
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 105
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 106
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 107
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 234
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 235
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 236
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 222
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 277
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 292
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 292
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 282
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 283
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 284
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 201
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 405
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 405
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 343
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 448
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 448
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 167
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 147
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 277
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 278
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 259
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 226
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 307

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kecskeméti graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Mihál Farkas-kódex kezdősor: Krisztus feltámada mindennemű kínjaibó
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál cím: Húsvétra való énekek
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé cím: De Resurrectione Christi
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0119-B
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Az evangeliomoknac, mellyeket nyomtatott forrás: 28:0418 P:0045
cím: Húsvéti énekek. Első
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0023-B
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Krisztusnak feltámadásáról régi közönséges dicséret. Nótája: Christus surrexit, mala nostra texit etc.
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 8. versszak: Conclusio. RMNy 541: Húsvét; prédikáció előtt.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
modern: cantio
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0156
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0136
cím: De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Ugyan a Krisztus feltámadásakor
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0096-A
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 6. versszak előtt a 7. versszakra vonatkozó megjegyzés áll: Minden vers után néha ezt is iterálhatni avagy mint régen csak konklúzióban mondhatni. Jóllehet ezen kívül két módon is formálják: Már mi mind örüljünk, / Mert haragban kik voltunk, / Minket megbékéltete, / Krisztus egy reménységünk, áldott Atyaistennel
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0099
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0129
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Húsvétra vagy Krisztus feltámadása napjára való énekek. Más
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0210
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0107
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0147
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangelivmok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1102 P:0052-B
megjegyzések: Tropizált változatok.
Az evangelivmok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1145 P:0052-B
megjegyzések: Tropizált változatok.
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0236
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: 5, tropizált változatban található az 1. versszak: Azon éneknek második nótája - 234: Krisztus feltámada, Irgalmazz nekünk, / Mi bűnünket elmosa... - kottával; 234: Azon éneknek harmadik nótája - Krisztus feltámada, / Mi örüljünk, örvendezzünk és vigadjunk, / Dicséret Istennek, Mi bűnünket elmosa; 236: Negyedik nótája - Krisztus feltámada, alleluia, / Mi bűnünket elmosa; 236: Ötödik nótája. Processiokorra való - Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosa, Kyrie eleison
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
alkalom: processio
modern: cantio
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0349
kezdősor: Krisztus feltámada, mi bűnünket megolda, és kiket ő szerete
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0343
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
modern: cantio
Az evangeliomoknak ... magyarázattyának nyomtatott forrás: 27:0676 P:0041
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:0725 P:0313
megjegyzések: Tropizált változatok.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1359/A P:0284
megjegyzések: Tropizált változatok.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0284
megjegyzések: A három verzió a refrénben tér el egymástól. 11. versszak, ill. a 284. lapon lévőhöz 2 új versszak jön = 13 versszak.új versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Evangeliumok es epistolák nyomtatott forrás: 27:1551 P:0278
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0166
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0241
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0173
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0073
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Tropizált változatok. 71: Más régi ének - 6. versszak, kottával; 72: Azon éneknek második nótája - Krisztus feltámada, / Irgalmazz nekünk, / Mi bűnünket elmosa... - 1 versszak; 73: Harmadik nótája. Procesiokorra való - kottával - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / Kyrie eleison...; 73: Negyedik nótája - kottával - 1 versszak - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / És kiket ő szerete, / Mennyországba felvive, / Kyrie eleison, alleluia
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
alkalom: processio
modern: cantio
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0283-A
főcím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek
élőfej: Reggeli és délesti éneklések
cím: A Krisztusnak feltámadásáról régi közönséges dicséret. Nótája: Christus surrexit, mala nostra texit etc.
terjedelem: 8 versszak
metrum: x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5)
v46: x, x, x, x, X
v47: 7, 7, 7, 7, 16(6,5,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 8. vers ún. Conclusio (ld. erről az RMNy 886-nál írt megjegyzést): Már mi mind örüljünk, / Mert mi megszabadultunk / A Krisztusnak általa / Ördögi hatalomtól, / Bűntől és a haláltól, az örök tűztől. A refrén: Úristen megválta mind e világot szent halálával.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
modern: cantio

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Krisztus feltámada mindennemű kínjaibó Mihál Farkas-kódex
Krisztus feltámada, mi bűnünket megolda, és kiket ő szerete Cantvs catholici
főcím A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej Reggeli és délesti éneklések A keresztyeni gywlekezetben
cím Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
De Resurrectione Christi Csonka antifonálé
Húsvéti énekek. Első Az evangeliomoknac, mellyeket
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Krisztusnak feltámadásáról régi közönséges dicséret. Nótája: Christus surrexit, mala nostra texit etc. Enekec harom rendbe
De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Ugyan a Krisztus feltámadásakor Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más Keresztyeni enekek
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Húsvétra vagy Krisztus feltámadása napjára való énekek. Más Szent Biblia
Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
A Krisztusnak feltámadásáról régi közönséges dicséret. Nótája: Christus surrexit, mala nostra texit etc. A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések A 8. versszak: Conclusio. RMNy 541: Húsvét; prédikáció előtt. Enekec harom rendbe
A 6. versszak előtt a 7. versszakra vonatkozó megjegyzés áll: Minden vers után néha ezt is iterálhatni avagy mint régen csak konklúzióban mondhatni. Jóllehet ezen kívül két módon is formálják: Már mi mind örüljünk, / Mert haragban kik voltunk, / Minket megbékéltete, / Krisztus egy reménységünk, áldott Atyaistennel Keresztyeni enekek
Tropizált változatok. Az evangelivmok es epistolak
Tropizált változatok. Az evangelivmok es epistolak
5, tropizált változatban található az 1. versszak: Azon éneknek második nótája - 234: Krisztus feltámada, Irgalmazz nekünk, / Mi bűnünket elmosa... - kottával; 234: Azon éneknek harmadik nótája - Krisztus feltámada, / Mi örüljünk, örvendezzünk és vigadjunk, / Dicséret Istennek, Mi bűnünket elmosa; 236: Negyedik nótája - Krisztus feltámada, alleluia, / Mi bűnünket elmosa; 236: Ötödik nótája. Processiokorra való - Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosa, Kyrie eleison Cantionale catholicum
Tropizált változatok. Evangeliomok es epistolak
Tropizált változatok. Az evangeliomok es epistolak
A három verzió a refrénben tér el egymástól. 11. versszak, ill. a 284. lapon lévőhöz 2 új versszak jön = 13 versszak.új versszak Az evangeliomok es epistolak
Tropizált változatok. 71: Más régi ének - 6. versszak, kottával; 72: Azon éneknek második nótája - Krisztus feltámada, / Irgalmazz nekünk, / Mi bűnünket elmosa... - 1 versszak; 73: Harmadik nótája. Procesiokorra való - kottával - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / Kyrie eleison...; 73: Negyedik nótája - kottával - 1 versszak - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / És kiket ő szerete, / Mennyországba felvive, / Kyrie eleison, alleluia Cantvs catholici
A 8. vers ún. Conclusio (ld. erről az RMNy 886-nál írt megjegyzést): Már mi mind örüljünk, / Mert mi megszabadultunk / A Krisztusnak általa / Ördögi hatalomtól, / Bűntől és a haláltól, az örök tűztől. A refrén: Úristen megválta mind e világot szent halálával. A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Az evangeliomoknac, mellyeket
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Szent Biblia
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantus catholici
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Evangeliumok es epistolák
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
terjedelem 7 versszak Óvári graduál
6 versszak Kecskeméti graduál
6 versszak Zemlény János-énekeskönyv
13 versszak Mihál Farkas-kódex
5 versszak Komjátszegi graduál
5 versszak Csonka antifonálé
6 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
6 versszak Az evangeliomoknac, mellyeket
8 versszak Enekec harom rendbe
9 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak Keresztyeni enekek
6 versszak Szent Biblia
5 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
6 versszak Cantus catholici
5 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
6 versszak Cantionale catholicum
6 versszak Cantvs catholici
6 versszak Evangeliumok es epistolák
6 versszak Cantvs catholici
8 versszak A keresztyeni gywlekezetben
metrum x7, x7, x7, x7, X16(6,5,5) A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomoknac, mellyeket
vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
modern: cantio
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
alkalom: processio
modern: cantio
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomoknak ... magyarázattyának
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Evangeliumok es epistolák
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
modern: cantio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
alkalom: processio
modern: cantio
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
modern: cantio
A keresztyeni gywlekezetben