RPHA editor —

syntheticum

788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Marc 16,1-7; Ioh 20,11-17. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Feltámada mi Urunk, Jézus Krisztus Istenünk (6039), Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (0372).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (35), Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (543), Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (697), Pünkösd napja betelvén (1184).

A szöveg teljes terjedelme 25, 26 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7, X5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 281, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 247, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 128.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 153, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 93r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 106r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 102r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 123, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 102r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 206, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 233, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 151, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 113v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 127, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 38, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 216, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 216, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 167, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 204, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 216, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 274, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 390, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 216, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 236, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 243, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 216, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 42 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 195, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 395, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 395, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 438, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 438, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 162, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 251, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 219, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 296.

A dallam kiadása: RMDT1 #69.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 281
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 247
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 128
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 153
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 93r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 106r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 102r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 123
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 102r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 206
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 233
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 151
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 113v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 127
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 38
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 216
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 216
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 167
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 204
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 216
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 274
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 390
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 216
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 236
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 243
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 216
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 42
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 195
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 395
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 395
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 438
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 438
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 162
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 251
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 219
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 296

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0153
nótajelzés: 0372
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0206
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0151
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0113-B
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0233
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0167
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0243
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Feltámada mi Urunk
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0093-A
főcím: Ünnepekre való énekek
cím: Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más. Nóta: Emlékezzünk e napon Urunk. etc.
terjedelem: 26 versszak
metrum: a7, a7, a7, a7, X5
v46: a, a, a, a, X
v47: 7, 7, 7, 7, 5
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Refrén: Irgalmazz nekünk.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Ünnepekre való énekek Keresztyeni enekek
cím Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Feltámada mi Urunk Cantionale catholicum
Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más. Nóta: Emlékezzünk e napon Urunk. etc. Keresztyeni enekek
megjegyzések Refrén: Irgalmazz nekünk. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 25 versszak Cantionale catholicum
26 versszak Keresztyeni enekek
metrum a7, a7, a7, a7, X5 Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
nótajelzés 0372