RPHA editor —

syntheticum

786 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Batizi András, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus surrexit (5034), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (0792), Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (0372), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (792), Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (794), Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (817).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17, 18 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7, X15(4,6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 209, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 370, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 275, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 230, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 140, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 144, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 189, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 112r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M8v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 143, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 103, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 112, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 277v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 101, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 21r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 149, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 125, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 90r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 96 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 164, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 103r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 98v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 109, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 98v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 201, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 227, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 140, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 117r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 119, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 210, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 210, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 163, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 198, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 210, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 266, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 382, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 210, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 229, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 239, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 210, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 190, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 387, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 387, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 430, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 430, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 158, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 144, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 244, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 213.

Modern kiadása: RMKT-2-414.

A dallam kiadása: RMDT1 #69.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 209
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 370
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 275
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 230
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 140
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 144
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 189
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 112r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 143
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 103
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 112
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 277v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 101
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 21r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 149
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 125
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 90r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 96
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 164
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 103r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 98v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 109
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 98v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 201
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 227
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 140
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 117r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 119
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 210
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 210
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 163
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 198
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 210
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 266
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 382
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 210
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 229
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 239
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 210
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 190
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 387
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 387
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 430
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 430
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 158
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 144
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 244
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 213

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál cím: Húsvétra való énekek
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé cím: De Resurrectione Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0143
cím: Más azon nótára
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0103
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0277-B
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más azon nótára
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0125
cím: De triumphali Resurrectione Christi; Ugyanazonról
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0090-A
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; B. A.
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0101
cím: Húsvétra való énekek; Ugyanazonról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0021-A
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más azon nótára
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Húsvét hétfő; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0201
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0144
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0096
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0227
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0140
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0117-A
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0163
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0239
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada etc.
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M8-B
főcím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek
élőfej: A Krisztus feltámadásáról
cím: Más azon nótára
terjedelem: 18 versszak
metrum: a7, a7, a7, a7, X15(4,6,5)
v46: a, a, a, a, X
v47: 7, 7, 7, 7, 15(4,6,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Kérünk téged, Urunk JÉzus Krisztus, irgalmazz nekünk
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
De Resurrectione Christi Csonka antifonálé
Más azon nótára A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus feltámadásáról való énekek; Ugyanazonról Enekes könyv
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Más azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
De triumphali Resurrectione Christi; Ugyanazonról Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; B. A. Keresztyeni enekek
Húsvétra való énekek; Ugyanazonról Enekes keoniv
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Más azon nótára Enekec harom rendbe
Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada etc. Cantionale catholicum
Más azon nótára A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Húsvét hétfő; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: Kérünk téged, Urunk JÉzus Krisztus, irgalmazz nekünk A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 16 versszak Komjátszegi graduál
18 versszak A keresztyeni gyülekezetben
18 versszak Enekes könyv
18 versszak A keresztyeni gywlekezetben
18 versszak Az kereztieni gievlekezetben
18 versszak Keresztyeni enekek
18 versszak Enekec harom rendbe
16 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
17 versszak Cantionale catholicum
18 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a7, a7, a7, a7, X15(4,6,5) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Húsvét
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Húsvét
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben