RPHA editor —

syntheticum

784 Krisztus feltámada igazságunkra – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Christus iam surrexit, alleluia (5032).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az Úrnak országul hálát adjatok (155), Hálaadásokkal mi énekeljünk (476), Halld meg ezt, vak világ, s vedd jól eszedben (489), Sok szentírásbeli példát hallotok (1268).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a14(4,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 211, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 374, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 280, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 239, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 62r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 134, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 138, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 181, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 110r, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 5v »MEK, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 237.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. N4r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 146, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 106, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 115, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 275v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 103, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 19v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 152, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 128, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 92v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 91 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 156, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 128, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 105v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 101v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 69r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 121, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 101v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 74, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 193, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 124, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 232, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 149, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 121r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 125, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 33, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 215, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 243, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 215, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 74 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 166, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 202, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 215, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 273, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 389, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 343 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 215, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 235, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 108, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 237, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 215, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 38 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 194, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 393, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 393, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 344, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 436, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 436, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 161, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 138, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 249, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 219, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 293.

A dallam kiadása: RMDT1 #94.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 211
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 374
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 280
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 239
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 62r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 134
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 138
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 181
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 110r
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 5v
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 237
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 146
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 106
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 115
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 275v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 103
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 19v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 152
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 128
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 92v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 91
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 156
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 128
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 105v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 101v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 69r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 121
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 101v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 74
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 193
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 124
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 232
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 149
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 121r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 125
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 33
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 215
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 243
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 215
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 74
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 166
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 202
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 215
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 273
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 389
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 343
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 215
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 235
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 108
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 237
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 215
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 38
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 194
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 393
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 393
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 344
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 436
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 436
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 161
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 138
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 249
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 219
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 293

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0152
nótajelzés: 5032
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0128
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Húsvétra vagy Krisztus feltámadása napjára való énekek
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál cím: A fő ünnepekre való énekek; Húsvétra való énekek
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0344
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0343
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0124
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0103
cím: Húsvétra való énekek
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0146
cím: Más ének. A nótája: Christus iam surrexit, alleluia
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0106
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; A Christus iam surrexit nótá.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0275-B
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; A Christus iam surrexit nótájára
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0019-B
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Christus iam surrexit nótájára
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0128
cím: De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Christus iam surrexit
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0092-B
cím: Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0121-A
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0074
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0232
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0166
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0237
cím: Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00N4-A
cím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; A Krisztus feltámadásáról; Más. Ennek a nótája: Christus iam surrexit, alleluia
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Húsvétra vagy Krisztus feltámadása napjára való énekek Szent Biblia
A fő ünnepekre való énekek; Húsvétra való énekek Komjátszegi graduál
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Húsvétra való énekek Enekes keoniv
Más ének. A nótája: Christus iam surrexit, alleluia A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus feltámadásáról való énekek; A Christus iam surrexit nótá. Enekes könyv
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; A Christus iam surrexit nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; A Christus iam surrexit nótájára Enekec harom rendbe
De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Christus iam surrexit Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára; Más Keresztyeni enekek
Cantus de Resurrectione Domini. Húsvéti énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; A Krisztus feltámadásáról; Más. Ennek a nótája: Christus iam surrexit, alleluia A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
töredék - töredék terjedelme Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 15 versszak Komjátszegi graduál
8 versszak Erdélyi graduál-töredék
14 versszak A keresztyeni gyülekezetben
14 versszak Enekes könyv
14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Cantionale catholicum
14 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Húsvét
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 5032