RPHA editor —

syntheticum

782 Krisztus a mi bűneinkért meghala – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Gálszécsi István, nem dedikált. Idegen minta: Der Lobsang: Christ ist erstanden, gebessert: Martin Luther. Lásd: Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott vala (796). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1524-1536.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Úr szolgái, ti, szentesek (1421).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x, x, x, x, x, X4

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Kegyes yenekekrwl ees Krakkó, 1536, evangélikus (RMNy 18, [fakszimile kiadás]) p. D2r, A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. N7r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 148, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 108, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 117, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 281v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 105, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 23r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 130, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 240, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 173, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 244, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 451, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 451.

A dallam kiadásai: RMDT1 #131, RMDT2 #238.

analyticum

Kegyes yenekekrwl ees Krakkó, 1536 (RMNy 18, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 148
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 108
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 117
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 281v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 105
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 23r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 130
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 240
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 173
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 244
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 451
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 451

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kegyes yenekekrwl ees nyomtatott forrás: 28:0018 P:00D2-A
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0148
cím: Más dicséret a Krisztus feltámadásáról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0108
cím: Krisztus feltámadásáról való énekek; Más Krisztus feltámadásáról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0023-A
cím: Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Mégis más dicséret a Krisztus feltámadásáról
megjegyzések: RMNy 541: Húsvét után hétfő; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét után hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0130
cím: De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Más azonról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0240
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0173
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0281-B
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Mégis más dicséret a Krisztus feltámadásáról
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00N7-A
főcím: A Krisztus feltámadásáról való dicséretek
élőfej: A Krisztus feltámadásáról
cím: Más dicséret a Krisztus feltámadásáról
metrum: x, x, x, x, x, X4
v46: x, x, x, x, x, X
v163: ----------R0
megjegyzések: A refrén: Alleluja.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus feltámadásáról való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Más dicséret a Krisztus feltámadásáról A keresztyeni gyülekezetben
Krisztus feltámadásáról való énekek; Más Krisztus feltámadásáról Enekes könyv
Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Mégis más dicséret a Krisztus feltámadásáról Enekec harom rendbe
De triumphali Resurrectione Christi; A Krisztus feltámadásáról való dicséretek; Más azonról Az kereztieni gievlekezetben
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Mégis más dicséret a Krisztus feltámadásáról A keresztyeni gywlekezetben
Más dicséret a Krisztus feltámadásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Húsvét után hétfő; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: Alleluja. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? töredék - a vers terjedelme Kegyes yenekekrwl ees
terjedelem 7 versszak Kegyes yenekekrwl ees
metrum x, x, x, x, x, X4 A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Húsvét; Húsvét után hétfő
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Húsvét
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben