RPHA editor —

syntheticum

781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit – A nyolc boldogságról isteni dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Matth 5,1-12. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (0409), Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (1364), Az Úristennek csuda hatalma (7085).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (409), Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (1160), Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (1364).

A szöveg teljes terjedelme 12, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 80v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 55v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 474, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 404, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 641, Pécsi énekeskönyv, 1674, katolikus (S 98) p. 49v, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 68r »MEK, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 530, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 535, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 54, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 501) p. 15r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 7v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 58v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 300, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 137r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 162v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 152r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 152r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 701, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 353, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 645, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 557, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 320, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 320, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 140 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 244, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 305, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 320, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 413, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 541, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 529 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 320, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 353, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 449, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 320, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 291, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 555, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 555, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 631, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 631, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 240, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 530, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 384, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 333.

A dallam kiadása: RMDT1 #130.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 80v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 55v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 474
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 404
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 641
Pécsi énekeskönyv, 1674 (S 98) p. 49v
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 68r
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 530
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 535
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 54
Note manuscrite, 17. sz. (H 501) p. 15r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 7v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 58v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 300
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 137r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 162v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 152r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 152r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 701
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 353
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 645
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 557
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 320
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 320
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 140
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 244
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 305
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 320
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 413
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 541
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 529
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 320
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 353
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 449
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 320
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 291
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 555
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 555
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 631
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 631
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 240
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 530
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 384
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 333

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: In die Transfigurationis Domini
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Transfiguratio Domini [augusztus 6.]
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Pécsi énekeskönyv terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0007-B
cím: A prédikáció után való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Azon nótára. A Nyolc boldogságról. Matth. 5.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0058-B
cím: Közönséges isteni dicséretek; Azon nótára. A Nyolc boldogságról. Matth. 5.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0300
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A Nyolc boldogságról Matt. 5. Nótája: Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel etc.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0137-A
cím: Különb-különbféle énekek; Ex Matthaei cap. 5. De octo beatitudinibus. Nóta: Felséges Isten, hozzád etc.
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0140
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0449
kezdősor: Követi vala Krisztus csodáját népnek sokasága
cím: De martyribus. A szent mártírokról; Mindszent napjára. Régi ének
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Mindszent napja
Petri András-énekeskönyv cím: De omnibus Sanctis
műfaj: vallásos
ünnep: Mindszent napja
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0529
kezdősor: Követi vala Krisztus csodáit népnek sokasága
cím: Novemberre avagy szent András havára
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szent András hava
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0645
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0353
cím: Különb-különbféle énekek; Ex Matthaei cap. 5. De octo beatitudinibus
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0244
műfaj: vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Követi vala Krisztus csodáját népnek sokasága Cantionale catholicum
Követi vala Krisztus csodáit népnek sokasága Cantvs catholici
cím In die Transfigurationis Domini Bölöni-kódex
A prédikáció után való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Azon nótára. A Nyolc boldogságról. Matth. 5. A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; Azon nótára. A Nyolc boldogságról. Matth. 5. Enekec harom rendbe
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A Nyolc boldogságról Matt. 5. Nótája: Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel etc. Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Ex Matthaei cap. 5. De octo beatitudinibus. Nóta: Felséges Isten, hozzád etc. Keresztyeni enekek
De martyribus. A szent mártírokról; Mindszent napjára. Régi ének Cantionale catholicum
De omnibus Sanctis Petri András-énekeskönyv
Novemberre avagy szent András havára Cantvs catholici
Különb-különbféle énekek; Ex Matthaei cap. 5. De octo beatitudinibus Keresztyéni isteni dicséretek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Pécsi énekeskönyv
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Cantvs catholici
terjedelem 13 versszak Bölöni-kódex
13 versszak Pécsi énekeskönyv
12 versszak Mihál Farkas-kódex
14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Keresztyeni enekek
12 versszak Cantvs catholici
13 versszak Cantionale catholicum
13 versszak Cantvs catholici
műfaj vallásos
ünnep: Transfiguratio Domini [augusztus 6.]
Bölöni-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Mindszent napja
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Mindszent napja
Petri András-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Szent András hava
Cantvs catholici
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
dogmatika: Nyolc boldogság
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek