RPHA editor —

syntheticum

774 Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének – Precatio ad Deum Spiritum Sanctum

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Huszár Gál, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (0632).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (544), Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (632), Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (849), Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te (975).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

a12(4,3,5), a13(4,4,5), a12(7,5), a15(4,4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Lenartich János toldaléka, 1579-1586, világi (S 2) p. 180v »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 82r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 57v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 312, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 291, Felvinczi-kódex, 1676, unitárius (S 101) p. 226r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 82, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 80, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 20r, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 258, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 7r, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 18r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M4v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 155, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 115, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 124, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 319r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 109, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 29v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 171, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 148, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 105r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 125 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 107, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 130, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 119v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 115r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 172, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 115r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 118, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 135, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 264, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 209, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 64v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 174, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 58, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 243, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 243, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 156 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 190, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 230, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 243, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 311, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 428, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 243, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 269, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 139, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 528, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 243, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 61 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 219, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 434, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 434, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 354, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 486, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 486, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 183, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 80, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 284, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 248.

Modern kiadása: RMKT-7-105.

A dallam kiadása: RMDT1 #105.

analyticum

Lenartich János toldaléka, 1579-1586 (S 2) p. 180v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 82r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 57v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 312
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 291
Felvinczi-kódex, 1676 (S 101) p. 226r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 82
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 80
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 20r
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 258
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 7r
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 18r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 155
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 115
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 124
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 319r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 109
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 29v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 171
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 148
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 105r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 125
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 107
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 130
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 119v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 115r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 172
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 115r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 118
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 135
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 264
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 209
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 64v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 174
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 58
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 243
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 243
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 156
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 190
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 230
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 243
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 311
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 428
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 243
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 269
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 139
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 528
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 243
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 61
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 219
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 434
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 434
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 354
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 486
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 486
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 183
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 80
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 284
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 248

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye kezdősor: Könyörögjünk mindnyájan az Úristennek
cím: Invocatio
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0130
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Huszár Gálé
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0319-A
cím: A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 6. Huszár Gálé
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex kezdősor: Könyörögjünk Istennek, mi szent Atyánknak
cím: Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Unitárius graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé kezdősor: Könyörögjünk Istennek, mi szent Atyánknak
cím: Sequuntur invocationes Dei pii
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M4-B
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
Kecskeméti-graduál függeléke teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Az eleje hiányzik.
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0354
műfaj: vallásos
ünnep: Közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0080
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0135
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0109
cím: Ascensio D. való énekek; Prédikáció előtt
megjegyzések: Címet ellenőrizni!
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0155
cím: Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0115
cím: A Krisztus mennybemenéséről; Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem
műfaj: vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0148
cím: Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus S.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0029-B
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Huszár Gálé
megjegyzések: RMNy 541: Pünkösd; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0105-A
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más. Nóta: Járuljunk mi az etc.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0209
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0064-B
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0264
cím: Huszár Gálé
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0156
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0528
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más régi ének. Prédikáció előtt
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Könyörögjünk mindnyájan az Úristennek Kassai István énekgyűjteménye
Könyörögjünk Istennek, mi szent Atyánknak Bölöni-kódex
Könyörögjünk Istennek, mi szent Atyánknak Csonka antifonálé
cím Invocatio Kassai István énekgyűjteménye
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Huszár Gálé Szent Biblia
A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 6. Huszár Gálé A keresztyeni gywlekezetben
Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae Bölöni-kódex
Sequuntur invocationes Dei pii Csonka antifonálé
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem A Keresztyéni Gyülekezetben
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Ascensio D. való énekek; Prédikáció előtt Enekes keoniv
Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus mennybemenéséről; Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram contionem Enekes könyv
Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus S. Az kereztieni gievlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Huszár Gálé Enekec harom rendbe
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más. Nóta: Járuljunk mi az etc. Keresztyeni enekek
Huszár Gálé Keresztyéni isteni dicséretek
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más régi ének. Prédikáció előtt Cantionale catholicum
megjegyzések Az eleje hiányzik. Kecskeméti-graduál függeléke
Címet ellenőrizni! Enekes keoniv
RMNy 541: Pünkösd; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Felvinczi-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
töredék - töredék terjedelme Kecskeméti-graduál függeléke
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 7 versszak Kassai István énekgyűjteménye
6 versszak Bölöni-kódex
6 versszak Felvinczi-kódex
6 versszak Komjátszegi graduál
6 versszak Unitárius graduál
6 versszak Csonka antifonálé
7 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
6 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
7 versszak A keresztyeni gyülekezetben
7 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak Keresztyeni enekek
7 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 1: invocatio
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
ünnep: Pünkösd
Szent Biblia
vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekes keoniv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Áldozócsütörtök
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum