RPHA editor —

syntheticum

735 Kérlek és intlek mostan tégedet – Az utolsó ítéletről sequentia

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In Commemoratione Omnium Animarum sequentia: ? Tommaso da Celano. AH,54,269, CH,4626. Lásd: Az nap eljő nagy haraggal (31). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzél meg, mennybéli Isten (0363), Hallgasd meg mostan, felséges Isten (0497), Emlékezzél meg, emberi állat, végső órádról (6038).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Emlékezzél meg, mennybéli Isten (363), Hallgasd meg mostan, felséges Isten (497), Kik Istennek csodáit láttuk (753), Láss ide, Uram, halld beszédemet (826).

A szöveg teljes terjedelme 15, 16, 20 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6), a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > szekvencia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 71v »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 111v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 449, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 414, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 652, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 74r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 275, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 288, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 354, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 75.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. D5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 19, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 20v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 69v, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 42v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 7, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 141v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 537 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 167r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 156v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 478, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 156v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 430, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 363, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 688, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 363r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 599, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 327, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 327, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 249, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 312, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 327, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 422, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 551, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 327, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 361, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 725, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 327, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 297, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 565, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 565, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 147, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 641, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 641, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 246, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 288, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 397, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 345.

Modern kiadása: RMKT-8-9.

A dallam kiadása: RMDT1 #110.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 71v
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 111v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 449
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 414
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 652
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 74r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 275
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 288
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 354
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 75
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 19
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 20v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 69v
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 42v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 7
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 141v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 537
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 167r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 156v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 478
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 156v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 430
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 363
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 688
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 363r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 599
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 327
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 327
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 249
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 312
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 327
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 422
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 551
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 327
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 361
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 725
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 327
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 297
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 565
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 565
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 147
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 641
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 641
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 246
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 288
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 397
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 345

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Czerey János-énekeskönyv terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 2: utolsó ítélet
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0288
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0430
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Petri András-énekeskönyv cím: De iudicio Domini admonitio
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00D5-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Mégis azon nótára az utolsó ítéletről
terjedelem: 16 versszak
metrum: a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6), a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6)
v46: a, a, a, X, a, a, a, X
v47: 10(5,5), 16(5,5,6), 16(5,5,6), 16(5,5,6), 10(5,5), 16(5,5,6), 16(5,5,6), 16(5,5,6)
v163: ------R6
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrénhez: a v163-as mezőhöz új lehetőségként meg kell adni: R6 = szabályosan váltakozó rímtelen refrén. A páratlan versszakokban a refrén: Mert eljő az a nap, mely nap e világ tűz miatt mind megég. A páros versszakokban a refrén: Eljő bizonnyal, az Isten Fia, szép fényes felhőben.
műfaj: vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0019
főcím: A prédikáció után való könyörgések
cím: Mégis azon nótára az utolsó ítéletről
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0020-B
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Az utolsó ítéletről mégis azon nótára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0069-B
élőfej: Közönséges isteni dicséretek
cím: Az utolsó ítéletről mégis azon nótára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; prédikáció előtt; S 57: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után11. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0042-B
cím: De extremo iudicio
műfaj: vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0007
főcím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig
élőfej: Krisztus eljövéséről való szép dicséretek
cím: Az Úr lelke napjára való ének. Ad notam: Hallgass meg mostan, felséges Isten
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap
modern: sequentia
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0141-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Az ítéletről
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0537
főcím: Halott temetéskorra való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0363
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0688
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
cím: Az utolsó ítéletről
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0249
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
modern: sequentia
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0725
főcím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Judicium. Az ítéletről
cím: Nóta: Emlékezzél meg, emberi állat etc.
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0147
kezdősor: Kérlek és intlek, ember, tégedet
cím: A négy végső dologról; II. Ítélet
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0363-A
cím: Imádság e világ végezetinek és az utolsó ítéletnek meggondolatjára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Kérlek és intlek, ember, tégedet Soltari énekek
főcím A prédikáció után való könyörgések A keresztyeni gyülekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Halott temetéskorra való énekek Ditseretekel s egyéb
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Judicium. Az ítéletről Cantionale catholicum
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek Enekec harom rendbe
Krisztus eljövéséről való szép dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím De iudicio Domini admonitio Petri András-énekeskönyv
Mégis azon nótára az utolsó ítéletről A Keresztyéni Gyülekezetben
Mégis azon nótára az utolsó ítéletről A keresztyeni gyülekezetben
Az utolsó ítéletről mégis azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Az utolsó ítéletről mégis azon nótára Enekec harom rendbe
De extremo iudicio Énekeskönyv
Az Úr lelke napjára való ének. Ad notam: Hallgass meg mostan, felséges Isten Az kereztieni gievlekezetben
Az ítéletről Keresztyeni enekek
Az utolsó ítéletről Kereszteni isteni dicsiretek
Nóta: Emlékezzél meg, emberi állat etc. Cantionale catholicum
A négy végső dologról; II. Ítélet Soltari énekek
Imádság e világ végezetinek és az utolsó ítéletnek meggondolatjára Keresztyen imadsagok egy-nehany
megjegyzések A refrénhez: a v163-as mezőhöz új lehetőségként meg kell adni: R6 = szabályosan váltakozó rímtelen refrén. A páratlan versszakokban a refrén: Mert eljő az a nap, mely nap e világ tűz miatt mind megég. A páros versszakokban a refrén: Eljő bizonnyal, az Isten Fia, szép fényes felhőben. A Keresztyéni Gyülekezetben
RMNy 541: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; prédikáció előtt; S 57: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Czerey János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
töredék - töredék terjedelme Zemlény János-énekeskönyv
terjedelem 13 versszak Czerey János-énekeskönyv
15 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
15 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
16 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
16 versszak A keresztyeni gyülekezetben
16 versszak A keresztyeni gywlekezetben
16 versszak Enekec harom rendbe
16 versszak Az kereztieni gievlekezetben
16 versszak Keresztyeni enekek
16 versszak Cantionale catholicum
20 versszak Soltari énekek
8 versszak Zemlény János-énekeskönyv
metrum a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6), a10(5,5), a16(5,5,6), a16(5,5,6), X16(5,5,6) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 2: utolsó ítélet
Kecskeméti graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
egykorú műfaj: intő-ének
tartalom 2: utolsó ítélet
Petri András-énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után11. vasárnap; Szentháromság-nap után 25. vasárnap; Szentháromság-nap után 26. vasárnap; Szentháromság-nap után 27. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Énekeskönyv
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap
modern: sequentia
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Keresztyeni enekek
vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
modern: sequentia
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 2: utolsó ítélet
Soltari énekek
vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 2: utolsó ítélet
modern: sequentia
Keresztyen imadsagok egy-nehany