RPHA editor —

syntheticum

729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok – Ps 112=113

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 112=113. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Jóllehet az istentelen mutatja (688), Nagy öröme adaték én lelkemnek (1038).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 176, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 520.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 92, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 60, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 63, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 79v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 58, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 120r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 60, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 69, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 214, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 60r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 294 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 67v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 63r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 63r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 135, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 671, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 582, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 128, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 128, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 97, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 119, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 128, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 161, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 254, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 128, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 131, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 626, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 128, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 114, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 255, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 255, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 126, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 258, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 258, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 91, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 143, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 125.

A dallam kiadása: RMDT1 753.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 176
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 520
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 92
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 60
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 63
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 79v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 58
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 120r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 60
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 69
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 214
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 60r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 294
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 67v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 63r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 63r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 135
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 671
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 582
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 128
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 128
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 97
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 119
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 128
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 161
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 254
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 128
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 131
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 626
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 128
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 114
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 255
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 255
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 126
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 258
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 258
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 91
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 143
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 125

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0626
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 112. Laudate pueri Dominum etc. Nóta: Nagy bánatban Dávid mikoron etc.
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0126
cím: A kisdedeket inti a nagy Istennek dicséretére. Hogy noha mindenek felett való nagy Úr, mindazáltal megtekinti és felmagasztalja az erőtleneket
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y1-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 113. psalmus. Laudate pueri Dominum etc.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0214
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 13.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0294
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0671
cím: A keresztyéni jámbor életről
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szent Dávid zsoltári; Psalmus 112. Laudate pueri Dominum etc. Nóta: Nagy bánatban Dávid mikoron etc. Cantionale catholicum
A kisdedeket inti a nagy Istennek dicséretére. Hogy noha mindenek felett való nagy Úr, mindazáltal megtekinti és felmagasztalja az erőtleneket Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; 113. psalmus. Laudate pueri Dominum etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 13. Az kereztieni gievlekezetben
A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 9 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Soltari énekek
10 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Kereszteni isteni dicsiretek