RPHA editor —

syntheticum

720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen – Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Légy irgalmas, Úristen, minekünk (0834), Tanulj meg, te, az úton elmenni (1356), Iuste iudex, Iesu Christe (5098), O venerabilis virginitas (5147).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (639), Tanulj meg, te, az úton elmenni (1356).

A szöveg teljes terjedelme 16 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 359, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 596.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. 0r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 25, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 157, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 166, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 23v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 72r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 204, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 241, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 123v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 446 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 147v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 137v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 137v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 317, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 355, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 299, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 286, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 286, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 221, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 273, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 286, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 369, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 501, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 286, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 316, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 286, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 260, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 514, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 514, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 589, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 589, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 215, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 335, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 291.

A dallam kiadásai: RMDT1 #46, MZ-1981-193.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 359
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 596
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. 0r
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 25
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 157
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 166
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 23v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 72r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 204
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 241
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 123v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 446
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 147v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 137v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 137v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 317
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 355
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 299
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 286
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 286
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 221
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 273
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 286
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 369
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 501
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 286
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 316
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 286
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 260
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 514
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 514
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 589
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 589
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 215
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 335
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 291

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0157
cím: Prédikáció után való énekek; Ugyanazonról
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0123-B
cím: Különb-különbféle énekek; Más azonról. Nóta: Tanulj meg, te, az úton elmenni
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0355
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00E5-A
cím: Szentegyházi könyörgések; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis nótájára
nótajelzés: 5147(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0025
cím: Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis nótájára
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0023-B
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis virginitas nótájára
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0072-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis virginitas nótájára
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0241
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A Iuste iudex nótájára
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: penitencia
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0446
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0317
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0221
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Prédikáció után való énekek; Ugyanazonról Enekes könyv
Különb-különbféle énekek; Más azonról. Nóta: Tanulj meg, te, az úton elmenni Keresztyeni enekek
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Szentegyházi könyörgések; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis virginitas nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; Ugyanazonról [Hogy az Úristennek igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék]. Az O venerabilis virginitas nótájára Enekec harom rendbe
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A Iuste iudex nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekes könyv
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: penitencia
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: penitencia
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
nótajelzés 5147(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben