RPHA editor —

syntheticum

702 Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága – Pünkösdi sequentia

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Batizi András, nem dedikált. Idegen minta: In festo Pentecostes sequentia. CH,21242. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

x15(8,7), x7, x15(8,7), x11(6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > szekvencia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 220, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 108v »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 180r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 51r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 388, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 302, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 87, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 155, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 205, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 115v, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 6v »MEK, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 261, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 234.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. A6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 2, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 143, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 152, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 320r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 132, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 28v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 166, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 149, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 100v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 133 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 115r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 110v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 170, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 110v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 87, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 206, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 134v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 172, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 54, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 238, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 276, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 238, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 159 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 183, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 226, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 238, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 306, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 422, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 238, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 259, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 142, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 269, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 238, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 58 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 215, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 427, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 427, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 472, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 472, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 179, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 155, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 275, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 240.

Modern kiadása: RMKT-2-67.

A dallam kiadásai: RMDT1 #7, RMDT1 #143, RMDT2 #150.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 220
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 108v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 180r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 51r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 388
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 302
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 87
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 155
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 205
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 115v
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 6v
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 261
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 234
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 2
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 143
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 152
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 320r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 132
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 28v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 166
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 149
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 100v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 133
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 115r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 110v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 170
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 110v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 87
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 206
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 134v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 172
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 54
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 238
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 276
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 238
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 159
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 183
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 226
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 238
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 306
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 422
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 238
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 259
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 142
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 269
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 238
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 58
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 215
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 427
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 427
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 472
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 472
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 179
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 155
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 275
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 240

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0320-A
cím: A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 7. Batizi Andrásé
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0028-B
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Batizi Andrásé
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Balogi cancionale cím: Pünkösd ünnepére. Batizi Andrásé
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0132
cím: Szentegyházban való énekek; Invocatio Spiritus S.
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0134-B
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Erdélyi graduál-töredék kezdősor: Jövel, kegyes Atya Isten, mindeneknek teremtője
Bölöni-kódex kezdősor: Jövel, örök Atya Isten, mindeneknek teremtője
megjegyzések: Incipitet ellenőrizni!
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00A6-B
cím: A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 4.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0002
cím: A prédikáció után való könyörgések
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0143
cím: A prédikáció után való énekek; Invocatio Spiritum Sanctum
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0149
cím: Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus S.
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0100-B
cím: Ünnepekre való énekek; Pünkösdre avagy Szentlélek elbocsátása napjára való énekek; Más. Bat. And.
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0269
cím: Cantus de Spiritu Sancto. Pünkösdi énekek; Más
nótajelzés: (kotta)
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0206
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0133
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0159
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0183
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0155
kezdősor: Jövel, kegyes Atya Isten, mindeneknek teremtője
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Jövel, kegyes Atya Isten, mindeneknek teremtője Erdélyi graduál-töredék
Jövel, örök Atya Isten, mindeneknek teremtője Bölöni-kódex
Jövel, kegyes Atya Isten, mindeneknek teremtője Isteni dicsiretek, imadsagok
cím A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 7. Batizi Andrásé A keresztyeni gywlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Batizi Andrásé Enekec harom rendbe
Pünkösd ünnepére. Batizi Andrásé Balogi cancionale
Szentegyházban való énekek; Invocatio Spiritus S. Enekes keoniv
A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 4. A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való könyörgések A keresztyeni gyülekezetben
A prédikáció után való énekek; Invocatio Spiritum Sanctum Enekes könyv
Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus S. Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Pünkösdre avagy Szentlélek elbocsátása napjára való énekek; Más. Bat. And. Keresztyeni enekek
Cantus de Spiritu Sancto. Pünkösdi énekek; Más Cantionale catholicum
megjegyzések Incipitet ellenőrizni! Bölöni-kódex
teljes-e? A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 10 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Pünkösd
Balogi cancionale
vallásos
tartalom 1: invocatio
Enekes keoniv
vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: invocatio
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Isteni dicsiretek, imadsagok
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben
(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
(kotta) Cantionale catholicum