RPHA editor —

syntheticum

699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával – Pünkösdi invocatio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In festo Pentecostes sequentia. CH,21242. Lásd: Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (698). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jézus, szent szívek aranya (6031), Dicsőítsük magas égben az Istent, örök felségben (6015), Kedvesen tekints reánk (6035), Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (0698), Dicsőség mennyben Istennek (6005), Jézus, szent szívek aranya (6031), Veni Creator Spiritus (5195), Veni redemptor gentium (5196).

A szöveg teljes terjedelme 10, 11, 12 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, X8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > szekvencia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 88, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 40v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 67, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 96, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 54r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 29v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 153, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 11, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 249v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 9, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 27v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 125, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 32, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 51.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. 0v, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 147v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 32v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 146, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 130 »MEK, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 133, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 130 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 43, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 43, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 52, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 28, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 43, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 41, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 47, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 44, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 380 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 43, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 52, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 270, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 43, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 33, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 44, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 44, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 46, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 46, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 26, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 37, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 31.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-168.

A dallam kiadása: RMDT1 #162.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 88
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 40v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 67
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 96
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 54r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 29v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 153
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 11
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 249v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 9
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 27v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 125
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 32
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 51
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. 0v
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 147v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 32v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 146
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 130
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 133
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 130
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 43
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 43
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 52
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 28
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 43
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 41
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 47
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 44
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 380
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 43
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 52
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 270
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 43
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 33
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 44
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 44
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 46
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 46
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 26
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 37
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 31

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex cím: In die Pentecostes; Alius
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: In die Pentecostes; Ad eandem notam
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Concentus pii de Spiritu Sancto; Hymni; Alius
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni missionis Spiritus Sancti; Alius
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0380
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0133
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0147-B
cím: Mégis más hymnus a Szentléleknek segítségül való hívásáról, azon nótára
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az adventi énekek között, Délesti éneklések-élőfejjel.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: invocatio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0032-B
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Mégis más hymnus
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0270
cím: Cantus de Spiritu Sancto. Pünkösdi énekek; Más. Nóta: Jézus, szent szívek aranya etc.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0052
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0130
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0146
élőfej: A Pünkösd napjakor való dicséretek
cím: Más ugyanazonról
terjedelem: 12 versszak
metrum: a8, a8, a8, X9
v46: a, a, a, X
v47: 8, 8, 8, 9
v163: ------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az 1-11. versszak 4. sorában a refrén: A Krisztusnak szent érdeméért. A 12. versszak 4. sora: Mindörökkön örökké.
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/2 P:00e5-B
főcím: A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Hymnus ad melodiam Veni redemptor gentium
terjedelem: 12 versszak
metrum: a8, a8, a8, X8
v46: a, a, a, X
v47: 8, 8, 8, 8
v163: ------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az 1-11. versszak 4. sorában a refrén: A Krisztusnak érdeméért. A 12. versszakban, a doxológiában a 4. sor: Szentháromság egy bizony Istennek.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
modern: sequentia

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak; Reggeli éneklések A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Pünkösd napjakor való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Reggeli éneklések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím In die Pentecostes; Alius Batthyány-kódex
In die Pentecostes; Ad eandem notam Rádai graduál
Concentus pii de Spiritu Sancto; Hymni; Alius Eperjesi graduál
Hymni missionis Spiritus Sancti; Alius Csurgai graduál
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Mégis más hymnus a Szentléleknek segítségül való hívásáról, azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Mégis más hymnus Enekec harom rendbe
Cantus de Spiritu Sancto. Pünkösdi énekek; Más. Nóta: Jézus, szent szívek aranya etc. Cantionale catholicum
Más ugyanazonról Az kereztieni gievlekezetben
Hymnus ad melodiam Veni redemptor gentium A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések Az adventi énekek között, Délesti éneklések-élőfejjel. A keresztyeni gywlekezetben
Az 1-11. versszak 4. sorában a refrén: A Krisztusnak szent érdeméért. A 12. versszak 4. sora: Mindörökkön örökké. Az kereztieni gievlekezetben
Az 1-11. versszak 4. sorában a refrén: A Krisztusnak érdeméért. A 12. versszakban, a doxológiában a 4. sor: Szentháromság egy bizony Istennek. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 12 versszak Batthyány-kódex
12 versszak Rádai graduál
12 versszak Eperjesi graduál
11 versszak Cantvs catholici
12 versszak A keresztyeni gywlekezetben
12 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Az kereztieni gievlekezetben
12 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a8, a8, a8, X9 Az kereztieni gievlekezetben
a8, a8, a8, X8 A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
Cantvs catholici
vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: hymnus
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Pünkösd
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Pünkösd
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
modern: sequentia
A Keresztyéni Gyülekezetben