RPHA editor —

syntheticum

697 Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben – Pünkösdi invocatio

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Szegedi Kis István, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Az akrosztichon léte bizonytalan: ISzAVH ? Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (0788).

A szöveg teljes terjedelme 4, 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > szekvencia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 5r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 89r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 313, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 295, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 234, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 504).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. A4r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 176, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 315v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 170, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 147, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 105v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 132 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 130, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 121r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 116v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 182, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 116v, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 205, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 64r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 171, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 245, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 245, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 192, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 233, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 245, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 315, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 432, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 245, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 272, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 553, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 245, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 222, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 438, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 438, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 490, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 490, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 185, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 287, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 251.

Modern kiadása: RMKT-6-3.

A dallam kiadásai: RMDT1 #84, RMDT1 #122, RMDT2 #151, MZ-1981-189.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 5r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 89r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 313
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 295
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 234
Note manuscrite, 17. sz. (H 504)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 176
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 315v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 170
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 147
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 105v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 132
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 130
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 121r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 116v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 182
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 116v
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 205
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 64r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 171
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 245
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 245
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 192
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 233
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 245
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 315
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 432
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 245
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 272
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 553
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 245
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 222
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 438
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 438
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 490
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 490
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 185
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 287
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 251

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0315-B
cím: A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 1. Szegedi Istváné
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0105-B
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex kezdősor: Jövel, szent áldott Isten, tarts meg minket hitünkben
cím: Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Note manuscrite terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Ötvös Péter felfedezése. Brentius: Cathechismus, Frankfurt 1552. előzéklapján olvasható. A kötet possessora: Beythe András, németújvári konvent, 1661.
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00A4-A
cím: A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 1.
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A szöveg forrása eldönthetetlen - 4 pünkösdi sequentia jöhet szóba:Veni, Sanctum Neuma, veni - AH 9, 34; Veni, Sancte Spiritus, nos - AH 40, 52; Veni, Sancte Spiritus, et - CH 21.242; Veni, Sancte Spiritus, qui - AH 10, 32.
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0176
cím: A Szentlélek ajándékáért való könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0147
cím: Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus Sancti
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0130
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Más
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0064-A
cím: A Szentlélek Istenhez
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0205
kezdősor: Jövel, Szentlélek Úristen, tarts meg minket Igédben
cím: A Szentlélekről való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0170
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0132
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0192
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0553
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada etc.
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Jövel, szent áldott Isten, tarts meg minket hitünkben Bölöni-kódex
Jövel, Szentlélek Úristen, tarts meg minket Igédben Kereszteni isteni dicsiretek
cím A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 1. Szegedi Istváné A keresztyeni gywlekezetben
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más Keresztyeni enekek
Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae Bölöni-kódex
A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 1. A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentlélek ajándékáért való könyörgés A keresztyeni gyülekezetben
Pünkösd ünnepére való éneklés; A Pünkösd napjakor való dicséretek; Invocatio Spiritus Sancti Az kereztieni gievlekezetben
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Más Szent Biblia
A Szentlélek Istenhez Keresztyen imadsagok egy-nehany
A Szentlélekről való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Krisztus feltámada etc. Cantionale catholicum
megjegyzések Ötvös Péter felfedezése. Brentius: Cathechismus, Frankfurt 1552. előzéklapján olvasható. A kötet possessora: Beythe András, németújvári konvent, 1661. Note manuscrite
A szöveg forrása eldönthetetlen - 4 pünkösdi sequentia jöhet szóba:Veni, Sanctum Neuma, veni - AH 9, 34; Veni, Sancte Spiritus, nos - AH 40, 52; Veni, Sancte Spiritus, et - CH 21.242; Veni, Sancte Spiritus, qui - AH 10, 32. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Note manuscrite
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Szent Biblia
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 4 versszak Bölöni-kódex
5 versszak Note manuscrite
5 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
5 versszak Az kereztieni gievlekezetben
6 versszak Szent Biblia
5 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
Szent Biblia
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Pünkösd
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben