RPHA editor —

syntheticum

694 Jövel, légy velünk, Úristen – Táborba szálláskor

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (0921), Salve mundi salutare (6036).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A hamis szók, nyelvek ellen (11), Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (365), Jer, hamar segíts meg, Uram (647), Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (921), Ó, Úristen, tekints hozzánk (1139).

A szöveg teljes terjedelme 28 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

világi > nem história > morális vagy politikai > arisztokratikus regiszter > in laudem
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 431, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 200, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 247, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 262, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 322, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 48v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 55, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 477, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 157v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 146v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 146v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 392, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 338, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 596, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 512, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 306, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 306, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 235, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 292, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 306, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 394, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 521, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 306, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 337, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 562, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 306, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 277, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 534, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 534, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 610, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 610, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 229, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 262, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 369, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 321.

A dallam kiadása: RMDT1 #114.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 431
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 200
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 247
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 262
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 322
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 48v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 55
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 477
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 157v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 146v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 146v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 392
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 338
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 596
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 512
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 306
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 306
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 235
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 292
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 306
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 394
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 521
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 306
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 337
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 562
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 306
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 277
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 534
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 534
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 610
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 610
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 229
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 262
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 369
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 321

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Újnépi-énekeskönyv cím: Táborba szálláskor
műfaj: vallásos
alkalom: táborba szálláskor
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: 1-6. és utolsó versszak.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0596
cím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0477
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0392
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0338
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0235
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0262
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Magyari Péter kódexe cím: Fegyver ellen való ének
műfaj: vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0562
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Salve mundi salutare etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Táborba szálláskor Újnépi-énekeskönyv
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
Fegyver ellen való ének Magyari Péter kódexe
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Salve mundi salutare etc. Cantionale catholicum
megjegyzések 1-6. és utolsó versszak. Komjátszegi graduál
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
terjedelem 7 versszak Komjátszegi graduál
műfaj vallásos
alkalom: táborba szálláskor
Újnépi-énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Magyari Péter kódexe
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum