RPHA editor —

syntheticum

691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról – Ps 41=42

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 41=42. Lásd: Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (421), Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (996), Szomjúhozik lelkem, mint a szarvas a hideg kútfőre (1341). Az akrosztichon léte bizonytalan: I NEVEM MODNATOID ? Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1579.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (0884), Szívem megalázván, tehozzád megyek (7079).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Áldott légy, Úristen, a magas mennyben (87), Győzhetetlenségnek erős királya (452), Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (884).

A szöveg teljes terjedelme 12, 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 120v »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 126r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 112, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 427, Pompéry-kódex, 17. sz., világi (H 603) p. 10r.

Nyomtatott kiadásai: Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 181, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 253v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 97, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 208, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 28r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 413 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 262, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 32r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 30r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 30r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 389, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 63, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 64, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 64, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 47, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 59, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 64, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 79, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 171, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 64, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 62, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 64, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 56, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 172, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 172, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 174, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 174, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 45, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 71, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 62.

A dallam kiadása: RMDT1 #195.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 120v
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 126r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 112
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 427
Pompéry-kódex, 17. sz. (H 603) p. 10r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 181
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 253v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 97
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 208
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 28r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 413
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 262
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 32r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 30r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 30r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 389
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 63
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 64
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 64
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 47
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 59
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 64
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 79
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 171
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 64
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 62
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 64
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 56
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 172
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 172
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 174
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 174
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 45
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 71
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 62

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Czerey János-énekeskönyv cím: Szent Dávid prófétának 42. szép éneke
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0181
cím: Szentegyházban való énekek; Szép dicséret
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I NEVEM MODNATOID
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0253-B
cím: Rövid isteni dicséretek; Ájtatos könyörgés; 42. psalmus
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I NEVEM MODNATOID
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0208
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 42.
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I NEVEM MODNATEoID
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0389
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0028-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon [42. psalmus]. Nóta: Mennybéli nagy Isten
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I NEVEM MODNATEoID
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0063
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szent Dávid prófétának 42. szép éneke Czerey János-énekeskönyv
Szentegyházban való énekek; Szép dicséret Enekes keoniv
Rövid isteni dicséretek; Ájtatos könyörgés; 42. psalmus Enekec harom rendbe
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 42. Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Azon [42. psalmus]. Nóta: Mennybéli nagy Isten Keresztyeni enekek
akrosztikon? Nem tudjuk Enekes keoniv
Nem tudjuk Enekec harom rendbe
Nem tudjuk Az kereztieni gievlekezetben
Nem tudjuk Keresztyeni enekek
akrosztikon I NEVEM MODNATOID Enekes keoniv
I NEVEM MODNATOID Enekec harom rendbe
I NEVEM MODNATEoID Az kereztieni gievlekezetben
I NEVEM MODNATEoID Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Czerey János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Enekes keoniv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 12 versszak Bölöni-kódex
14 versszak Czerey János-énekeskönyv
15 versszak Enekes keoniv
15 versszak Enekec harom rendbe
15 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
15 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Czerey János-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek