RPHA editor —

syntheticum

684 Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem – Pii ducis pium votum. Báthory Zsigmond fejedelemnek csinálta volt

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Rimay János, a címzett neve Báthory Zsigmond. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1595.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: A múzsák szállási, nimfák hűs forrási (5003).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a6, a6, b7, c6, c6, b7, d6, d6, b7

Műfaji besorolása:

világi > nem história > morális vagy politikai > arisztokratikus regiszter > in laudem
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633, katolikus (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 18, Az nehai Tekintetes Kassa, 1665, protestáns (RMK I 1023/B) p. 38, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 195, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 250, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 285, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 338, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 137, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 137, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 238, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 137, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 206, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 206, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 206, Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699, katolikus (RMK I 1546/C) p. 18, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 225, Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül, protestáns (RMK I 1573) p. 38.

Modern kiadása: RÖM-1955-69.

analyticum

Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633 (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 18
Az nehai Tekintetes Kassa, 1665 (RMK I 1023/B) p. 38
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 195
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 250
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 285
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 338
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 137
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 137
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 238
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 137
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 206
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 206
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 206
Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C) p. 18
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 225
Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül (RMK I 1573) p. 38

új változat // új forrás