RPHA editor —

syntheticum

676 Jézus Krisztus, Úristennek Fia – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Siderius János, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: IOANNES SJDERIVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mennyországnak dicső városa (6027), Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (0666).

A szöveg teljes terjedelme 10, 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a9(4,5), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 26v »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2), Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 17v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 16v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 16v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 38, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 787, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 690, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 316, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 28, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 467, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 678, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 79, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 123, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 93, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 103, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 122.

analyticum

Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 26v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2)
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 17v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 16v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 16v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 38
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 787
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 690
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 316
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 28
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 467
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 678
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 79
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 123
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 93
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 103
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 122

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Halotti énekek kezdősor: Jézus Krisztus, Isten Fia
cím: Temetésekre való énekek; Halotti énekek
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: JONEN LJHMS
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0316
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IOANNES SJDERIVS
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0787
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0678
kezdősor: Jézus Krisztus, Isten Fia
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Mennyországnak dicső városa etc.
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IOANNES SJDRIVS
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0000
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
megjegyzések: Valószínűleg megvolt a kötet hiányzó végén.
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Jézus Krisztus, Isten Fia Halotti énekek
Jézus Krisztus, Isten Fia Cantionale catholicum
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Temetésekre való énekek; Halotti énekek Halotti énekek
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más. Nóta: Mennyországnak dicső városa etc. Cantionale catholicum
akrosztikon? A versnek nincs akrosztichonja Halotti énekek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon JONEN LJHMS Halotti énekek
IOANNES SJDERIVS Keresztyeni isteni ditsiretek
IOANNES SJDRIVS Cantionale catholicum
megjegyzések Valószínűleg megvolt a kötet hiányzó végén. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 10 versszak Halotti énekek
15 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
15 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
14 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek