RPHA editor —

syntheticum

675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal – Reggeli dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: O aurora lucidissima (7010).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a9(4,5), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 376v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 373, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 326, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 11r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 175r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 164r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 164r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 112, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 153, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 395, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 716, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 6r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 626, Az Istennek kereszt-viselo Gyulafehérvár, 1643, protestáns (RMK I 741) p. 232 »MEK, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 158, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 345, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 345, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 268, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 330, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 345, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 446, Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662, református (RMK I 992) p. C2v, Kisded gyermekeknek való catechismus Kassa, 1672, református (RMK I 1127/A) p. C1v, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 457, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 390, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 345, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 155 »MEK, Az keresztyen hütnek s. l., 1689, evangélikus (RMK I 1381/B) p. 0r, Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690, református (RMK I 1382) p. C2r, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 315, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 463, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 463, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 523, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 523, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 260, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 349, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 303.

A dallam kiadása: RMDT1 #118.

analyticum

Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 376v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 373
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 326
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 11r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 175r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 164r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 164r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 112
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 153
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 395
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 716
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 6r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 626
Az Istennek kereszt-viselo Gyulafehérvár, 1643 (RMK I 741) p. 232
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 158
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 345
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 345
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 268
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 330
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 345
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 446
Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662 (RMK I 992) p. NaNv
Kisded gyermekeknek való catechismus Kassa, 1672 (RMK I 1127/A) p. NaNv
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 457
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 390
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 345
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 155
Az keresztyen hütnek s. l., 1689 (RMK I 1381/B) p. 0r
Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690 (RMK I 1382) p. NaNr
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 315
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 463
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 463
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 523
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 523
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 260
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 349
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 303

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Eperjesi graduál cím: Alia [Reggeli ének]
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az ének tkp. 6 versszakos, ugyanis az 1. versszaknak két variációját adja:1. Jézus Krisztus, szép hajnal, / ki feltámadsz új világgal, / és megáldasz minden jókkal.2. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, / Mennyországból ki leszállál, / [és] szent véreddel áldozál.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0716
cím: Reggeli szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0006-A
cím: Reggeli és esti imádságok
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:0992 P:00C2-B
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:1382 P:00C2-A
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: De Jesu ad Auroram
műfaj: vallásos
napszakok: hajnal
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0395
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0268
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 2: különb-különbféle
Az Istennek kereszt-viselo nyomtatott forrás: 27:0741 P:0232
cím: Isteni dicséretek; Más. Reggeli dicséret
műfaj: vallásos
napszakok: reggel

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Alia [Reggeli ének] Eperjesi graduál
Reggeli szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Reggeli és esti imádságok Keresztyen imadsagok egy-nehany
De Jesu ad Auroram Pálffi Márton-énekeskönyv
Isteni dicséretek; Más. Reggeli dicséret Az Istennek kereszt-viselo
megjegyzések Az ének tkp. 6 versszakos, ugyanis az 1. versszaknak két variációját adja:1. Jézus Krisztus, szép hajnal, / ki feltámadsz új világgal, / és megáldasz minden jókkal.2. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, / Mennyországból ki leszállál, / [és] szent véreddel áldozál. Eperjesi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Eperjesi graduál
terjedelem 5 versszak Eperjesi graduál
műfaj vallásos
napszakok: reggel
Eperjesi graduál
vallásos
napszakok: reggel
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
napszakok: reggel
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
napszakok: reggel
Kisded gyermekeknek való
vallásos
napszakok: reggel
Kisded gyermekeknek való
vallásos
napszakok: hajnal
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
napszakok: reggel
Az Istennek kereszt-viselo