RPHA editor —

syntheticum

668 Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk – Könyörgés Krisztus oltalmáért

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Bereki István, nem dedikált. Akrosztichonja: I BEREKINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1581.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Drága dolog az Úristent dicsérni (0291).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog az ilyen ember e világon (199), Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Boldog az olyan ember az Istenben (203), Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (239), Drága dolog az Úristent dicsérni (291), Hálát adunk teneked, örök Isten (484), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (549), Keresztyének, kik e Földön lakoztok (729), Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (859), Meghallgassad az én imádságomat (863), Megnyomorult szegény keresztyén ember (869), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (877), Mely igen jó az Úristent dicsérni (878), Mikor Dávid vala keserűségben (932), Mindenkoron áldom az én Uramat (983), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Nagy öröme adaték én lelkemnek (1038), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (1307), Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (1310).

A szöveg teljes terjedelme 5, 11 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 427, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 389, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 623.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 132r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 156v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 146r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 146r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 337, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 618, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 533, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 304, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 304, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 234, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 291, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 304, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 392, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 519, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 304, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 336, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 546, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 304, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 276, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 532, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 532, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 609, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 609, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 228, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 362, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 315.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 427
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 389
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 623
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 132r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 156v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 146r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 146r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 337
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 618
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 533
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 304
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 304
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 234
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 291
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 304
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 392
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 519
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 304
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 336
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 546
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 304
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 276
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 532
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 532
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 609
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 609
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 228
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 362
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 315

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0132-A
cím: Különb-különbféle énekek; Könyörgés. Nóta: Drága dolog az Úr. etc.
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I BEREKINVS Sz
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0618
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I BEREKINVS Sz
A Szent Dávid prophetának nyomtatott forrás: 27:1553/2 P:0362
cím: Estvéli
megjegyzések: Címet ellenőrizni!
műfaj: vallásos
napszakok: este
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0546
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Drága dolog az Úristent etc.
terjedelem: 5 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: I BEJ Sz
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0337
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0234
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: I BEREKJNVS Sz
megjegyzések: S 57: Vízkereszt után 4. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 4. vasárnap
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Különb-különbféle énekek; Könyörgés. Nóta: Drága dolog az Úr. etc. Keresztyeni enekek
Estvéli A Szent Dávid prophetának
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Drága dolog az Úristent etc. Cantionale catholicum
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
akrosztikon I BEREKINVS Sz Keresztyeni enekek
I BEREKINVS Sz Kereszteni isteni dicsiretek
I BEJ Sz Cantionale catholicum
I BEREKJNVS Sz Keresztyeni isteni ditsiretek
megjegyzések Címet ellenőrizni! A Szent Dávid prophetának
S 57: Vízkereszt után 4. vasárnap Keresztyeni isteni ditsiretek
teljes-e? A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 11 versszak Keresztyeni enekek
11 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
5 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
napszakok: este
A Szent Dávid prophetának
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 4. vasárnap
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek