RPHA editor —

syntheticum

666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek – Könyörgés boldog kimúlásért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Betliedlin zu Christo; Libri tres odarum ecclesiasticarum: Paul Eber: Wolfgang Ammon. Lásd: Krisztus király, ember s Isten (805). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1562-1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Jézus Krisztus, Úristennek Fia (676).

A szöveg teljes terjedelme 10, 12, 13 strófa.

Metrumképlete:

a8, a9, b8, b8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 1v »MEK, Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele, protestáns (S 72) p. 8v, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 706, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 27v »MEK, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 73, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 501) p. 7v.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 297, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 417, Kezbeli könyuetske Sárvár, 1600, evangélikus (RMNy 869) p. 47v »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 14r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 513 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 140, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 12r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 11v, Imadsagos könyveczke Heidelberg, 1621, református (RMNy 1238) p. 349 »MEK, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 522, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 11v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 324, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 25, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 777, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 376r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 683, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 262, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 305, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 19, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 45, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 606, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 450, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 52, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 256 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 347, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 625, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 625, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 56, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 729, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 729, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 286, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 56, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 61.

Modern kiadása: ItK-1903-471.

A dallam kiadásai: RMDT1 #208, RMDT2 #295.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 1v
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (S 72) p. 8v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 706
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 27v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 73
Note manuscrite, 17. sz. (H 501) p. 7v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 297
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 417
Kezbeli könyuetske Sárvár, 1600 (RMNy 869) p. 47v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 14r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 513
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 140
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 12r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 11v
Imadsagos könyveczke Heidelberg, 1621 (RMNy 1238) p. 349
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 522
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 11v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 324
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 25
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 777
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 376r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 683
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 262
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 305
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 19
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 45
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 606
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 450
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 52
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 256
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 347
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 625
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 625
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 56
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 729
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 729
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 286
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 56
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 61

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0140
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek Fia
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Boldog kimúlásért való könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Thordai-kódex kezdősor: Jézus Krisztus dicsőséges Atyja
cím: Temetőkertben való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Halotti énekek kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, emberi nemzetnek megváltója
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Note manuscrite kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0417
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Alia ex Germanico versa
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Imadsagos könyveczke nyomtatott forrás: 28:1238 P:0349
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösök igaz megváltója
cím: Boldog kimúlásért való könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0297
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek
megjegyzések: Incipitet majd még ellenőrizni!
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0025
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0305
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0777
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0376-A
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Kezbeli könyuetske nyomtatott forrás: 28:0869 P:0047-B
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója
cím: Ide valók német nyelven való egynéhány szép imádságok is, melyeket igen édességes versekkel írtanak egybe, és én magyarra fordítottam; Azok közül első Eberus Pálé...; Ammonius verus pedig ugyanazon Eberus Pál könyörgését így fordította volt deákra, mint egy halott énekben magyarul szoktuk énekelni, mely ilyen
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0014-A
kezdősor: Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: Más. Könyörgés, hogy a Krisztus halálunk óráján ne hagyjon
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Jézus Krisztus, Istennek Fia Szent Biblia
Jézus Krisztus dicsőséges Atyja Thordai-kódex
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, emberi nemzetnek megváltója Halotti énekek
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója Note manuscrite
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója Az kereztieni gievlekezetben
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösök igaz megváltója Imadsagos könyveczke
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója Kezbeli könyuetske
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnös népnek igaz megváltója Keresztyeni enekek
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Boldog kimúlásért való könyörgés Szent Biblia
Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; Temetéskor való dicséretek; Alia ex Germanico versa Az kereztieni gievlekezetben
Boldog kimúlásért való könyörgés Imadsagos könyveczke
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Ide valók német nyelven való egynéhány szép imádságok is, melyeket igen édességes versekkel írtanak egybe, és én magyarra fordítottam; Azok közül első Eberus Pálé...; Ammonius verus pedig ugyanazon Eberus Pál könyörgését így fordította volt deákra, mint egy halott énekben magyarul szoktuk énekelni, mely ilyen Kezbeli könyuetske
Más. Könyörgés, hogy a Krisztus halálunk óráján ne hagyjon Keresztyeni enekek
megjegyzések Incipitet majd még ellenőrizni!
teljes-e? A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
töredék - töredék terjedelme Kezbeli könyuetske
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 10 versszak Halotti énekek
13 versszak Az kereztieni gievlekezetben
1 versszak Kezbeli könyuetske
13 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Szent Biblia
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Imadsagos könyveczke
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 2: halotti
Kezbeli könyuetske
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek