RPHA editor —

syntheticum

659 Jer, temessük el a testet – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Beim Grabe: Michael Weisse. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1531-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adj üdvösséges kimúlást (0059), Istenünkhöz fohászkodván (0618), Conditor alme siderum (5037).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Adj üdvösséges kimúlást (59), Az Istennek jóvoltáról (139), Bátyáim közt kisebb valék (169), Hagyjátok el, hű keresztyének (473), Isten hívei, akik vagytok (597), Jer, tegyük el a testeket (658), Krisztusnak hű keresztyéni (815), Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (861).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, b8, b8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 60v »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 713, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 25r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 652.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I4v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 108, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 186, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 126r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 161, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 161v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 286, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 401, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 9v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 529 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 142, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 8v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 8v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 515, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 8v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 332, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 18, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 764, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 374v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 673, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 271, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 362, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 362, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 299, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 14, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 362, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 42, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 466, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 598, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 372, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 440, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 372, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 37, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 264 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 338, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 616, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 616, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 43, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 720, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 720, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 279, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 53, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 42.

A dallam kiadásai: RMDT1 #78, RMDT1 #80, RMDT2 #83, RMDT2 #340, MZ-1981-195.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 60v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 713
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 25r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 652
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 108
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 186
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 126r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 161
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 161v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 286
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 401
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 9v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 529
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 142
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 8v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 8v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 515
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 8v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 332
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 18
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 764
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 374v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 673
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 271
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 362
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 362
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 299
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 14
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 362
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 42
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 466
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 598
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 372
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 440
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 372
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 37
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 264
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 338
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 616
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 616
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 43
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 720
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 720
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 279
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 53
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 42

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0142
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Más
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex cím: Temetőkertben való énekek
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Utoljára sír felett mondandó halottas ének
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00I4-B
cím: Halott temetéskor való éneklés; Szentegyházi könyörgések; Azonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0108
cím: Cantio quando cadaver in terram ponitur
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0186
cím: Halott temetésről való énekek; Azonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0126-A
cím: Halott temetéskor való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Azonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0161-B
cím: Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; Azonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0401
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Azonról
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0286
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0529
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0764
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0018
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0299
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0374-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0009-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
cím: A halottak csendességnek és feltámadásnak reménysége alatt temettetnek el. A szokott nóta kívül mondhatni az Adj üdvösséges ki. etc. Ismég: Istenünkhöz fohászkodván
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Más Szent Biblia
Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Utoljára sír felett mondandó halottas ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Halott temetéskor való éneklés; Szentegyházi könyörgések; Azonról A Keresztyéni Gyülekezetben
Cantio quando cadaver in terram ponitur A keresztyeni gyülekezetben
Halott temetésről való énekek; Azonról Enekes könyv
Halott temetéskor való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Azonról A keresztyeni gywlekezetben
Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; Azonról Enekec harom rendbe
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Azonról Az kereztieni gievlekezetben
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
A halottak csendességnek és feltámadásnak reménysége alatt temettetnek el. A szokott nóta kívül mondhatni az Adj üdvösséges ki. etc. Ismég: Istenünkhöz fohászkodván Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 8 versszak Thordai-kódex
9 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
9 versszak A keresztyeni gyülekezetben
9 versszak Enekes könyv
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
9 versszak Enekec harom rendbe
9 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Szent Biblia
vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Enekes könyv
vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
alkalom: temetés
Ditseretekel s egyéb
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben