RPHA editor —

syntheticum

656 Jer, mindnyájan örüljünk – Karácsonyi cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Iam cantemus hodie in honorem Mariae. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Iam cantemus hodie (5090).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus Jézus születék (799), Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk (907), Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (1006), Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (1445).

A szöveg teljes terjedelme 15, 19, 20 strófa.

Metrumképlete:

a7, a7, a9(4,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 191, Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 51r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 23r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 339, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 229, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 135, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 214, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 1r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 12r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 101, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 99, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 127, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 101v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 19.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. L8r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 134, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 95, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 104, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 186v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 91, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 11r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 138, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 48, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 84r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 39 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 126, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 125, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 94v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 88v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 51r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 55, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 88v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 57, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 142, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 189, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 44, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 88v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 36, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 17, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 182, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 204, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 182, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 22 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 137, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 171, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 182, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 231, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 329, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 100 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 182, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 189, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 22, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 42, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 182, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 18 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 164, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 331, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 331, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 340, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 340, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 132, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 99, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 207, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 181.

A dallam kiadásai: RMDT1 #129, RMDT2 #10.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 191
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 51r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 23r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 339
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 229
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 135
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 214
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 1r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 12r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 101
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 99
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 127
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 101v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 19
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 134
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 95
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 104
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 186v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 91
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 11r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 138
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 48
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 84r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 39
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 126
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 125
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 94v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 88v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 51r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 55
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 88v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 57
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 142
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 189
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 44
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 88v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 36
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 17
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 182
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 204
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 182
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 22
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 137
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 171
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 182
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 231
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 329
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 100
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 182
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 189
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 22
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 42
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 182
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 18
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 164
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 331
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 331
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 340
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 340
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 132
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 99
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 207
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 181

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0091
nótajelzés: 5090
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0138
nótajelzés: 5090
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0125
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Nagykarácsonyra vagy Krisztus születésének ünnepére való énekek. Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Tholnay Ferenc-énekeskönyv terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Petri András-énekeskönyv cím: Alia optima
Komjátszegi graduál cím: A fő ünnepekre való énekek. Karácsonyra; Historia nativitatis Christi
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Csonka antifonálé terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00L8-A
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Más. A Iam cantemus nótájára
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0134
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Más. A Iam cantemus nótájára
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0095
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Más. A Iam cantemus nóta.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0186-B
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Más. A Iam cantemus nótájára
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0100
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0088-B
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0042
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Karácsonyi énekek; Más régi ének
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0048
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Iam cantemus nóta.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0084-A
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre; Más
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Dersi András zsoltároskönyve terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0011-A
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; Más. A Iam cantemus nótájára
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; prédikáció előtt és után
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0044
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0039
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0142
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0189
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0137
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0022
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0099
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0022
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Nagykarácsonyra vagy Krisztus születésének ünnepére való énekek. Más Szent Biblia
In noctem nativ. Christi; Más Óvári graduál
Alia optima Petri András-énekeskönyv
A fő ünnepekre való énekek. Karácsonyra; Historia nativitatis Christi Komjátszegi graduál
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; Más. A Iam cantemus nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; Más. A Iam cantemus nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; Más. A Iam cantemus nóta. Enekes könyv
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Más. A Iam cantemus nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Karácsonyi énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Iam cantemus nóta. Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Adventre; Más Keresztyeni enekek
Az Úr Krisztus születése ünnepére; Más. A Iam cantemus nótájára Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; prédikáció előtt és után Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Tholnay Ferenc-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Dersi András zsoltároskönyve
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 20 versszak Tholnay Ferenc-énekeskönyv
19 versszak Komjátszegi graduál
19 versszak Csonka antifonálé
20 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
20 versszak A keresztyeni gyülekezetben
20 versszak Enekes könyv
19 versszak A keresztyeni gywlekezetben
15 versszak Cantvs catholici
20 versszak Cantionale catholicum
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
20 versszak Keresztyeni enekek
19 versszak Dersi András zsoltároskönyve
19 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Karácsony
Dersi András zsoltároskönyve
vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantus catholici
nótajelzés 5090 Enekes keoniv
5090
(kotta) Cantionale catholicum