RPHA editor —

syntheticum

654 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz – Pünkösdi invocatio

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte ? Batizi András, nem dedikált. Idegen minta: Der Lobgesang: Nu bitten wir den heiligen Geist: Martin Luther. Lásd: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (2050). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1524-1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (2050), Hallgass meg minket, nagy Úristen (0503), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Adj, Úristen, Szentlelket (60), Hallgass meg minket, nagy Úristen (503), Keresztyének, kik vagytok (731), Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (2050).

A szöveg teljes terjedelme 4, 5 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x7, x9, x9, x9, x5, X5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 293, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 17v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. A5r, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 175, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 184, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 316v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 153, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 30r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 172, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 6, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 104v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 128 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 120r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 115v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 181, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 115r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 265, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 221, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 184, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 244, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 244, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 190, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 231, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 244, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 313, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 430, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 244, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 270, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 244, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 220, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 435, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 435, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 488, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 488, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 184, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 285, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 249.

Modern kiadása: RMKT-2-69.

A dallam kiadásai: RMDT1 #127, MZ-1981-189.

analyticum

Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 293
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 17v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 175
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 184
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 316v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 153
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 30r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 172
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 6
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 104v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 128
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 120r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 115v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 181
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 115r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 265
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 221
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 184
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 244
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 244
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 190
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 231
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 244
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 313
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 430
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 244
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 270
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 244
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 220
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 435
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 435
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 488
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 488
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 184
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 285
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 249

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0175
cím: Szentegyházbeli dicséretek; Ugyanazonról [Imploratio Spiritus S.]
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0316-B
cím: A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 2. Luther Mártoné
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0104-B
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0006
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Azon nótára
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0128
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0265
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0221
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0030-A
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Luther Mártoné
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Advent 2. vasárnap; Advent 3. vasárnap; Advent 4. vasárnap; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; Kiskarácsony után, Vízkereszt előtt; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Septuagesima; Sexagesima; Quinquagesima; Quadragesima; Reminiscere; Oculi; Laetare; Iudica; Iudica után hétfő; Iudica után szerda; Iudica után péntek; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után péntek; Húsvét; Húsvét után hétfő; Quasimodo; Misericordia; Iubilate; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Advent 3. vasárnap; Advent 4. vasárnap; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; Kiskarácsony után, Vízkereszt előtt; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Septuagesima; Sexagesima; Quinquagesima; Quadragesima; Reminiscere; Oculi; Laetare; Iudica; Iudica után hétfő; Iudica után szerda; Iudica után péntek; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után péntek; Húsvét; Húsvét után hétfő; Quasimodo; Misericordia; Iubilate; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00A5-A
főcím: A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt
élőfej: A Szentlélekért való könyörgések
cím: 2.
terjedelem: 5 versszak
metrum: x7, x9, x9, x9, x5, X5
v46: x, x, x, x, x, X
v47: 7, 9, 9, 9, 5, 5
v163: ----------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Irgalmazz nekünk.
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Szentlélekért való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Szentegyházbeli dicséretek; Ugyanazonról [Imploratio Spiritus S.] Enekes könyv
A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; 2. Luther Mártoné A keresztyeni gywlekezetben
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más Keresztyeni enekek
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Azon nótára Az kereztieni gievlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; Luther Mártoné Enekec harom rendbe
2. A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541: Advent 2. vasárnap; Advent 3. vasárnap; Advent 4. vasárnap; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; Kiskarácsony után, Vízkereszt előtt; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Septuagesima; Sexagesima; Quinquagesima; Quadragesima; Reminiscere; Oculi; Laetare; Iudica; Iudica után hétfő; Iudica után szerda; Iudica után péntek; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után péntek; Húsvét; Húsvét után hétfő; Quasimodo; Misericordia; Iubilate; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: Irgalmazz nekünk. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 4 versszak Enekes könyv
5 versszak A keresztyeni gywlekezetben
5 versszak Keresztyeni enekek
5 versszak Az kereztieni gievlekezetben
5 versszak Ditseretekel s egyéb
5 versszak Enekec harom rendbe
5 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum x7, x9, x9, x9, x5, X5 A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
Enekes könyv
vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Advent
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Pünkösd
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Advent 2. vasárnap; Advent 3. vasárnap; Advent 4. vasárnap; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 4. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; Kiskarácsony; Kiskarácsony után, Vízkereszt előtt; Vízkereszt; Vízkereszt után 1. vasárnap; Septuagesima; Sexagesima; Quinquagesima; Quadragesima; Reminiscere; Oculi; Laetare; Iudica; Iudica után hétfő; Iudica után szerda; Iudica után péntek; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után péntek; Húsvét; Húsvét után hétfő; Quasimodo; Misericordia; Iubilate; Vocem iucunditatis; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
tartalom 2: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben