RPHA editor —

syntheticum

652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel – Pünkösdi invocatio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Világosságnak szent Atyja (1489).

A szöveg teljes terjedelme 6 strófa.

Metrumképlete:

a9(4,5), a9(4,5), a11(6,5), a13(4,4,5), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 77r »MEK, Felvinczi-kódex, 1676, unitárius (S 101) p. 228r, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 119, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 22v, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 111, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 125, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 85.

Modern kiadása: RMKT17-4-25.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 77r
Felvinczi-kódex, 1676 (S 101) p. 228r
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 119
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 22v
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 111
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 125
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 85

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Felvinczi-kódex műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0111
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0125
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0085
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio

változatok mezőnként

mező változat forrás
műfaj vallásos
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok