RPHA editor —

syntheticum

649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk – Karácsonyi hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Modulisemus omnes corde, voce, ore. AH,2,154, CH,11666. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1554.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Modulisemus omnes corde, voce, ore (5129).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az én tanításomra adjatok mind fület (130), Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (335).

A szöveg teljes terjedelme 12, 15, 16 strófa.

Metrumképlete:

a13(7,6), a14(8,6), b7, b7, c6, c14(8,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 183, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 25v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 325, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 217, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 121, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 210, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 42v, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 13v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 93, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 91, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 129, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 98v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 15, Note manuscrite, 1554, katolikus (H 605).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. K1v, A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 117, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 79, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 88, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 170v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 79, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 1r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 122, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 30, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 77v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 27 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 115, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 87r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 81v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 39, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 81v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 131, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 114, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 175, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 48, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 79v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 38, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 8, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 170, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 170, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 17 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 129, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 159, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 170, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 216, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 312, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 108 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 170, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 177, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 17, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 38, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 170, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 10 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 153, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 315, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 315, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 324, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 324, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 122, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 91, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 193, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 169.

Modern kiadása: RMKT-1-28.

A dallam kiadása: RMDT1 #60.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 183
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 25v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 325
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 217
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 121
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 210
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 42v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 13v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 93
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 91
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 129
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 98v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 15
Note manuscrite, 1554 (H 605)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 117
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 79
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 88
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 170v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 79
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 1r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 122
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 30
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 77v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 27
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 115
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 87r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 81v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 39
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 81v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 131
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 114
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 175
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 48
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 79v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 38
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 8
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 170
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 170
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 17
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 129
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 159
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 170
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 216
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 312
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 108
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 170
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 177
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 17
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 38
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 170
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 10
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 153
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 315
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 315
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 324
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 324
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 122
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 91
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 193
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 169

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0079
nótajelzés: 5129
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Pálffi Márton-énekeskönyv terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál cím: A fő ünnepekre való énekek. Karácsonyra
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Csonka antifonálé cím: Iam sequuntur natales canciones
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0117
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0079
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Modulisemus nótájára
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M5-B
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 4. versszak külön, M5r-n található, a következő felirattal:Nota. A Krisztus születéséről való első dicséretben, melyet a Modulisemus nótájára énekelnek, negyedik verset elhagyták volt az exemplárból, kiből nyomtattunk, azután vettük eszünkbe, s azért írtuk ide.Az egyes versszakok előtt a bibliai hely megjelölése!
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0170-B
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; A mi üdvözítő Urunk, Jézus Krisztusnak e világra való bocsátásáról és test szerint való születéséről. Istennek az Ótestamentumban való ígérete, mely ígéreteknek igazán való értelmére az Újtestamentumban, Krisztusnak és az ő apostolinak általa megtanított. A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0030
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Alia de nativitate Christi. A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0077-B
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre; A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 886 külön nem ad karácsonyi alcímet, de a 76r után karácsonyi énekek vannak.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0114
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0108
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0079-B
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0122
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0027
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0048
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0131
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0175
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0129
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0001-A
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; Első ének. A Modulisemus nótájára
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Karácsony este; Karácsony éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony este; Karácsony éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0038
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; Más régi ének
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím In noctem nativ. Christi Óvári graduál
A fő ünnepekre való énekek. Karácsonyra Komjátszegi graduál
Iam sequuntur natales canciones Csonka antifonálé
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Modulisemus nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Modulisemus nótájára Enekes könyv
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; A Modulisemus nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; A mi üdvözítő Urunk, Jézus Krisztusnak e világra való bocsátásáról és test szerint való születéséről. Istennek az Ótestamentumban való ígérete, mely ígéreteknek igazán való értelmére az Újtestamentumban, Krisztusnak és az ő apostolinak általa megtanított. A Modulisemus nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Alia de nativitate Christi. A Modulisemus nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Adventre; A Modulisemus nótájára Keresztyeni enekek
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Az Úr Krisztus születése ünnepére; Első ének. A Modulisemus nótájára Enekec harom rendbe
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
megjegyzések A 4. versszak külön, M5r-n található, a következő felirattal:Nota. A Krisztus születéséről való első dicséretben, melyet a Modulisemus nótájára énekelnek, negyedik verset elhagyták volt az exemplárból, kiből nyomtattunk, azután vettük eszünkbe, s azért írtuk ide.Az egyes versszakok előtt a bibliai hely megjelölése! A Keresztyéni Gyülekezetben
RMNy 886 külön nem ad karácsonyi alcímet, de a 76r után karácsonyi énekek vannak. Keresztyeni enekek
RMNy 541: Karácsony este; Karácsony éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Pálffi Márton-énekeskönyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 15 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
16 versszak A keresztyeni gyülekezetben
12 versszak Enekes könyv
16 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
16 versszak A keresztyeni gywlekezetben
16 versszak Az kereztieni gievlekezetben
16 versszak Keresztyeni enekek
12 versszak Cantvs catholici
16 versszak Enekec harom rendbe
16 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
vallásos
ünnep: Karácsony
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony este; Karácsony éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum
nótajelzés 5129 Enekes keoniv
(kotta) Cantionale catholicum