RPHA editor —

syntheticum

645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek – Ps 120=121

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 120=121. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Az ezerötszáz és negyvenkilencben. Keletkezési idő 1549.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, örvendezzünk az Úristennek (0657), Aki az Istent megismerheti (0068), Gyakorta való buzgó könyörgést (7008).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Aki az Istent megismerheti (68), Aki jól tudja, és megtanulta (71), Isten oltalmunk, erős kővárunk (600), Jer, örvendezzünk az Úristennek (657), Mennynek s Földnek kegyes Istene (900), Pohárbaráti királynak mondják (1178).

A szöveg teljes terjedelme 7, 9, 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

x10(5,5), x11(5,6), x10(5,5), x11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 78v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 581, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 182, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 530, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 242, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 257, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 50r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 14, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 17v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y3v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 94, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 173, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 63, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 72, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 81r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 61, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 121v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 71, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 90, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 63r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 296 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 384, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 71v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 66v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 302, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 66v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 381, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 142, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 478, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 152v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 404, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 135, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 135, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 102, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 125, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 135, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 170, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 263, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 135, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 138, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 135, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 120, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 265, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 265, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 129, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 268, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 268, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 96, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 257, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 151, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 132.

Modern kiadása: RMKT-6-17.

A dallam kiadása: RMDT1 #76.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 78v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 581
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 182
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 530
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 242
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 257
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 50r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 14
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 17v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 94
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 173
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 63
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 72
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 81r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 61
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 121v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 71
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 90
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 63r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 296
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 384
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 71v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 66v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 302
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 66v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 381
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 142
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 478
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 152v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 404
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 135
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 135
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 102
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 125
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 135
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 170
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 263
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 135
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 138
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 135
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 120
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 265
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 265
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 129
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 268
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 268
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 96
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 257
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 151
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 132

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kassai István énekgyűjteménye cím: Psal. 121.
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0063
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 121.
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y3-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 121. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. A 103. psalmus nótájára
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0173
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 121. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. A 103. psalmus nótájára
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 173. lapon lévő verzió 9 versszakos, kolofón nélküli. Címe: Psalmus 120. Levavi oculos
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0081-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; 120. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. Nótája: Aki az Istent megismerheti
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0121-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; 120. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. Nótája: Aki az Istent megismerheti
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak;Vízkereszt után 3. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 14. vasárnap;prédikáció előtt és utánS 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quinquagesima; Laetare; Iubilate; Szentháromság-nap után 14. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quinquagesima; Laetare; Iubilate; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 14. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0090
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 121.
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0063-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 120. psalmus. Nóta: Aki az Istent megismerheti etc.
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0381
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0478
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0152-B
cím: Prédikáció előtt
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0129
cím: Maga példájával tanít, hogy Istenben teljességgel bízzunk
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0296
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Psal. 121. Kassai István énekgyűjteménye
A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus 121. Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; 121. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. A 103. psalmus nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; 121. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. A 103. psalmus nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; 120. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. Nótája: Aki az Istent megismerheti A keresztyeni gywlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; 120. psalmus. Levavi oculos meos in montes etc. Nótája: Aki az Istent megismerheti Enekec harom rendbe
Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 121. Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; 120. psalmus. Nóta: Aki az Istent megismerheti etc. Keresztyeni enekek
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Prédikáció előtt Keresztyen imadsagok egy-nehany
Maga példájával tanít, hogy Istenben teljességgel bízzunk Soltari énekek
kolofon? A versnek van kolofonja Enekes könyv
A versnek van kolofonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van kolofonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek nincs kolofonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek nincs kolofonja Enekec harom rendbe
A versnek van kolofonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek nincs kolofonja Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
megjegyzések A 173. lapon lévő verzió 9 versszakos, kolofón nélküli. Címe: Psalmus 120. Levavi oculos A keresztyeni gyülekezetben
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak;Vízkereszt után 3. vasárnap; Iubilate; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 14. vasárnap;prédikáció előtt és utánS 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quinquagesima; Laetare; Iubilate; Szentháromság-nap után 14. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 9 versszak Kecskeméti graduál
9 versszak Csonka antifonálé
11 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
9 versszak Kassai István énekgyűjteménye
10 versszak Enekes könyv
10 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
10 versszak A keresztyeni gyülekezetben
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
9 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Keresztyeni enekek
9 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
7 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quinquagesima; Laetare; Iubilate; Szentháromság-nap után 5. vasárnap; Szentháromság-nap után 14. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb