RPHA editor —

syntheticum

640 Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat – Karácsonyi história

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Batizi András, nem dedikált. Idegen minta: Luc 2,1-20. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1546.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (0990).

A szöveg teljes terjedelme 18, 24, 25 strófa.

Metrumképlete:

x13(4,4,5), x14(4,5,5), x13(4,4,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 186, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 301, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 24v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 328, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 213, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 116, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 211, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 39v, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 12v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 97, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 95, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 134, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 99v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 17, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 163.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. L1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 127, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 88, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 98, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 176v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 85, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 5r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 131, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 43, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 76r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 33 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 120, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 86r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 80v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 46r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 30, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 80v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 52, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 137, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 172, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 65, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 76v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 54, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 167, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 167, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 19 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 127, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 156, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 167, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 211, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 308, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 167, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 173, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 19, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 40, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 167, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 150, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 310, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 310, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 319, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 319, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 120, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 95, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 189, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 166.

Modern kiadása: RMKT-2-58.

A dallam kiadása: RMDT1 #66.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 186
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 301
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 24v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 328
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 213
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 116
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 21
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 39v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 12v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 97
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 95
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 134
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 99v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 17
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 163
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 127
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 88
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 98
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 176v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 85
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 5r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 131
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 43
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 76r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 33
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 120
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 86r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 80v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 46r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 30
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 80v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 52
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 137
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 172
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 65
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 76v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 54
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 167
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 167
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 19
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 127
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 156
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 167
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 211
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 308
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 167
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 173
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 19
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 40
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 167
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 150
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 310
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 310
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 319
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 319
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 120
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 95
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 189
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 166

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Dersi András zsoltároskönyve terjedelem: 24 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Pálffi Márton-énekeskönyv terjedelem: 24 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál cím: Historia nativitatis Christi
terjedelem: 24 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Csonka antifonálé terjedelem: 24 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: Jer, dicsérjük e mai napon a nagy Úristent
nyomtatott forrás: 28:0276 P:0098
kezdősor: Immár a sok vendégnéppel mind a szállások
terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00L1-A
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; A Krisztus születéséről való história
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0127
cím: A Krisztus születéséről való história
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0088
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; Ugyanazonról [De nativitate Christi]
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0040
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; Más régi ének
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0176-B
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; A Krisztus születésének históriája Luc. 2.
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0005-A
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; A Krisztus születésének históriája Luc. 2.
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0043
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Azon nótára
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0076-A
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre; A Krisztusnak test szerint való születésének históriája és haszna. B. And.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0137
terjedelem: 24 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0076-B
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0065
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0172
cím: Batizi Andrásé
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0127
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0095
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0019
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0019
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Jer, dicsérjük e mai napon a nagy Úristent Péchi Simon-énekeskönyv
Immár a sok vendégnéppel mind a szállások
cím In noctem nativ. Christi; Más Óvári graduál
Historia nativitatis Christi Komjátszegi graduál
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Krisztus születéséről; A Krisztus születéséről való história A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztus születéséről való história A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; Ugyanazonról [De nativitate Christi] Enekes könyv
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi. Karácsonyi énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; A Krisztus születésének históriája Luc. 2. A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus születése ünnepére; A Krisztus születésének históriája Luc. 2. Enekec harom rendbe
Krisztus születéséről való szép dicséretek; A Krisztus születéséről való dicséretek; Azon nótára Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Adventre; A Krisztusnak test szerint való születésének históriája és haszna. B. And. Keresztyeni enekek
Batizi Andrásé Keresztyéni isteni dicséretek
teljes-e? A vers szövege teljes Dersi András zsoltároskönyve
töredék - töredék terjedelme Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Pálffi Márton-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
töredék - töredék terjedelme
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantus catholici
terjedelem 24 versszak Dersi András zsoltároskönyve
9 versszak Zemlény János-énekeskönyv
24 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
24 versszak Komjátszegi graduál
24 versszak Csonka antifonálé
21 versszak
25 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
25 versszak A keresztyeni gyülekezetben
25 versszak Enekes könyv
18 versszak Cantionale catholicum
25 versszak A keresztyeni gywlekezetben
25 versszak Enekec harom rendbe
25 versszak Az kereztieni gievlekezetben
24 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
25 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
18 versszak Cantvs catholici
18 versszak Cantus catholici
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantus catholici
nótajelzés (kotta) Cantionale catholicum