RPHA editor —

syntheticum

632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához – Invocatio Jézus Krisztushoz

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő kb. 1586.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (0774), Könyörgünk Úristen (7072).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (774).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

a12(4,3,5), a13(4,4,5), a12(3,4,5), a15(4,4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 86r »MEK, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 374, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 311, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 290, Felvinczi-kódex, 1676, unitárius (S 101) p. 226v, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 48v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 83, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 81, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 115, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 20v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 257, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 18v.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 246, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 174, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 207, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 104r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 124 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 108, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 131, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 119r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 114v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 174, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 114v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 120, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 263, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 215, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 58v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 178, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 242, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 242, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 189, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 229, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 242, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 310, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 427, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 242, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 268, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 544, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 242, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 218, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 432, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 432, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 485, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 485, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 182, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 81, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 283, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 247.

A dallam kiadása: RMDT1 #105.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 86r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 374
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 311
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 290
Felvinczi-kódex, 1676 (S 101) p. 226v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 48v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 83
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 81
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 115
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 20v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 257
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 18v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 246
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 174
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 207
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 104r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 124
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 108
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 131
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 119r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 114v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 174
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 114v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 120
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 263
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 215
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 58v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 178
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 242
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 242
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 189
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 229
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 242
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 310
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 427
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 242
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 268
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 544
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 242
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 218
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 432
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 432
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 485
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 485
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 182
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 81
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 283
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 247

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Felvinczi-kódex cím: Invocatio
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex kezdősor: Járuljunk mi a mi kegyes Istenünkhöz
cím: Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: Járuljunk mi az egy örök Úristenhez
cím: Invocatio ante concionem canenda
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál cím: Invocationes
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé kezdősor: Járuljunk mi a mi kegyes Istenünkhöz
cím: Invocationes Dei pii
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Szoszna Demeter-énekeskönyv műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Kecskeméti-graduál függeléke kezdősor: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához
nyomtatott forrás: 28:0582 P:0246
kezdősor: Járuljunk mi az Istennek ő szent Fiához
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0174
megjegyzések: A példányból a 172-175. lap hiányzi, de a tartalomjegyzékben szerepel ez a vers.
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0058-B
cím: A Fiú Istenhez
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0124
cím: Szentlélekről való dicséretek
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0207
kezdősor: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Invocatio Spiritus Sancti
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0215
cím: A Szentlélekről való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0263
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0189
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0081
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0544
kezdősor: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Könyörögjünk az Istennek szent etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0131
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Mégis más azon nótára
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0104-A
kezdősor: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más. Nóta: Könyörögjünk az Isten etc.
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Járuljunk mi a mi kegyes Istenünkhöz Bölöni-kódex
Járuljunk mi az egy örök Úristenhez Péchi Simon-énekeskönyv
Járuljunk mi a mi kegyes Istenünkhöz Csonka antifonálé
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához Kecskeméti-graduál függeléke
Járuljunk mi az Istennek ő szent Fiához
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához Az kereztieni gievlekezetben
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához Cantionale catholicum
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához Keresztyeni enekek
cím Invocatio Felvinczi-kódex
Invocationes ante sacrosanctas conciones canendae Bölöni-kódex
Invocatio ante concionem canenda Péchi Simon-énekeskönyv
Invocationes Komjátszegi graduál
Invocationes Dei pii Csonka antifonálé
A Fiú Istenhez Keresztyen imadsagok egy-nehany
Szentlélekről való dicséretek Ditseretekel s egyéb
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Invocatio Spiritus Sancti Az kereztieni gievlekezetben
A Szentlélekről való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: Könyörögjünk az Istennek szent etc. Cantionale catholicum
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére. Mégis más azon nótára Szent Biblia
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae; Más. Nóta: Könyörögjünk az Isten etc. Keresztyeni enekek
megjegyzések A példányból a 172-175. lap hiányzi, de a tartalomjegyzékben szerepel ez a vers.
műfaj vallásos
tartalom 1: invocatio
Felvinczi-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Pünkösd
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
tartalom 1: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Pünkösd
Szent Biblia
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek